TUKUMA PROZAS FERMENTĀCIJA 2021 “Zem sirds līnijas”

Nolikums

Autori, kuri dzīvo, mācās vai strādā Tukuma novadā un ir sasnieguši 16 gadu vecumu, aicināti piedalīties ikgadējos prozas lasījumos-konkursā. 2021. gada tēma – „Zem sirds līnijas”. Organizē biedrība “Tukuma Literātu apvienība”.

Darba nosacījumi

 • Darbs rakstīts prozas formā, tas ir autora paša radīts un iepriekš nav publicēts.
 • Darba saturs atbilst tēmai “Zem sirds līnijas”.
 • Apjoms – ne mazāk kā 6000 un ne vairāk kā 12 000 zīmes ar atstarpēm (2-4 datorlapas, rakstot ar 12 punktu lieluma burtiem).
 • Lasījuma ilgums – līdz 12 minūtēm.

Pieteikumā jāietver

 • Darbs elektroniskā versijā, Word formātā.
 • Ziņas par sevi – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Pieteikumi un neskaidrības gadījumā – jautājumi līdz 2021. gada 31. oktobrim (ieskaitot) nosūtāmi uz tukuma.literati@inbox.lv  ar atzīmi “Zem sirds līnijas”

Žūrija

 • Jūlija Dibovska – literatūras kritiķe, laikraksta “Kultūrzīmes” un izdevniecības “Latvijas Mediji” redaktore;
 • Bārbala Simsone – literatūrzinātniece un kritiķe, izdevniecības “Zvaigzne ABC” redaktore;
 • Arno Jundze – rakstnieks, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdis;
 • Raibīs – dzejnieks, prozaiķis.

Darbu vērtēšana

Autoriem paliekot anonīmiem, žūrija:

 • izlasīs un novērtēs visus konkursam iesūtītos darbus. Žūrijas novērtējumu par savu darbu autors saņems rakstiskā formā noslēguma pasākumā vai elektroniski;
 • izvirzīs 6-10 darbus noslēguma lasījumiem;
 • izvirzīs apbalvošanai darbus vairākās nominācijās;
 • vienosies par vienu darbu, kas iegūs galveno – “Žūrijas balvu”.

Noslēguma pasākumā – 13. novembrī plkst. 12.00 Tukuma pilsētas Kultūras namā – tiks piešķirta arī “Klausītāju balva” un “Autoru balva”.