TUKUMA PROZAS LASĪJUMI 2019

“PROZAS FERMENTĀCIJA”

Nolikums

Autori, kuri raksta prozu, dzīvo, mācās vai strādā Tukuma novadā, un ir sasnieguši 16 gadu vecumu, aicināti pieteikties Tukuma prozas lasījumiem 2019 “Prozas fermentācija”, ko organizē b-ba “Tukuma Literātu apvienība”.

Iesniedzamā darba nosacījumi:

1. Autora paša radīts, iepriekš nepublicēts darbs šausmu, fantastikas vai fantāzijas žanrā – eseja, stāsts vai romāna fragments.

2. Darba garums: 6000 – 12 000 zīmes ar atstarpēm.

3. Lasījuma ilgums – līdz 12 minūtēm.

Pieteikumā jāietver:

1. Darbs elektroniskā versijā, Word formātā,

2. Ziņas par sevi (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts).

Žūrija:

  1. Bārbala Simsone – literatūrzinātniece un kritiķe, izdevniecības “Zvaigzne” redaktore, specializējusies šausmu un fantastikas literatūrā.
  2. Jūlija Dibovska – literatūras kritiķe, laikraksta “Kultūzīmes” redaktore;
  3. Linda Zulmane – literatūrzinātniece, LRS Liepājas nodaļas vadītāja, Piejūras pilsētu literārās akadēmijas vadītāja, Liepājas Universitātes HMZF lektore.

Autoriem paliekot anonīmiem, žūrija:

  • Noteiks tos darbus, kuru autorus aicinās piedalīties noslēguma pasākumā

“Prozas fermentācija”.

  • Izvirzīs un apbalvos darbus vairākās nominācijās.
  • Nosauks labāko darbu.

Pieteikumi līdz 2019. gada 14. oktobrim (ieskaitot) nosūtāmi elektroniski uz tukuma.literati@inbox.lv

Tukuma prozas lasījumi 2019 “Prozas fermentācija” notiks Helovīna vakarā – 31. oktobrī plkst. 18.00. Autorus, kurus uzaicinās lasīt savus darbus, informēs personīgi un viņu vārdus izziņos tīmekļa vietnēs – tla.lv, tukums.lv un biblioteka.tukums.lv