Datubāzi letonika.lv ir iespējams izmantot ne tikai bibliotēkā, bet arī ārpus tās telpām.  Lietotājvārdu un paroli jautājiet bibliotēkā. Iepriekš izsniegtie autorizācijas dati ir mainīti un uzskatāmi par nederīgiem. Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Datubāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā.