Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikumu pieņemšanu nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2022”. Nominācijas mērķis ir atcerēties, izcelt un godināt, kā arī apkopot un saglabāt vēsturei nozīmīgākos notikumus Latvijas bibliotēku nozarē, pievērst uzmanību bibliotēku darbam un popularizēt to, demonstrēt bibliotēku sniegumu un ieguldījumu nozares, sabiedrības un valsts attīstībā.

kviens Latvijas bibliotekārs ir aicināts iesniegt pieteikumu, aizpildot tiešsaistes formu. Nominēt var gan valsts mēroga, gan reģionāla līmeņa, gan vietējas nozīmes notikumus. Pieteikumu skaits no katra bibliotekāra vai bibliotēkas nav ierobežots, un pieteikt var jebkuru notikumu no jebkuras bibliotēkas vai nozares kopumā. Papildus atgādinām, ka nominācijai piesakāmi tikai 2022. gadā īstenotie notikumi.

Gada notikuma pieteikumi tiks pieņemti līdz 2023. gada 6. martam, tad tie tiks apkopoti sarakstā un nodoti tiešsaistes balsošanai. Atbilstoši balsojumam tiks izveidots nozīmīgāko notikumu saraksts.

JAUNUMS! Šogad balva “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2022” tiks pasniegta visvairāk balsis ieguvušajam notikumam trīs kategorijās: vietējas nozīmes bibliotēkas organizēts notikums, reģiona galvenās bibliotēkas organizēts notikums, valsts nozīmes bibliotēkas organizēts notikums.

LBB Gada balva 2022 tiks pasniegta Latvijas bibliotekāru 14. kongresa laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šī gada 25. aprīlī.

Gan notikumu pieteikšana, gan balsojums par tiem notiks saskaņā ar 2023. gada 3. februāra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada balvas nominācijas “Gada notikums Latvijas bibliotēkas 2022” nolikumu (PDF).

Pieteikumu iesniegšanas veidne
Nolikums (PDF)

Aicinām pieteikt gan savus notikumus, gan citu paveikto!