Tukuma bibliotēka,

sākot ar 7.jūniju,

nodrošina visus pamatpakalpojumus

Ieteikumi :

 • Bibliotēkas apmeklējumu pieteikt pa tālr.
 • 63182156 (pieaugušo lit. nod.)
 • 63182157 (bērnu lit. nod.)
 • 63182114 (lasītava)
 • Pasūtīt interesējošo literatūru
   • Tukuma bibliotēkas elektroniskajā

katalogā

Ierobežojumi :

 • Uzturēšanās laiks bibliotēkā un pie datora ne ilgāk par 20 min.
 • Lasītavas zonās drīkst atrasties

ne vairāk par 2 apmeklētājiem

 • Apmeklējot bibliotēku, jālieto sejas aizsargmaska, jādezinficē rokas un jāievēro 2 m distance
 • Atdotās grāmatas un žurnālus jāievieto tam paredzētajās vietās 72 stundu karantīnas nodrošināšanai