2. stāva vestibilā Gunāra Bērziņa karikatūru izstāde «Dižzīmējumi»