Tukuma bibliotēka aicina darbā bibliotekāru uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • Apkalpot bibliotēkas lasītavas lietotājus, veikt periodisko izdevumu automatizētu izsniegšanu/saņemšanu BIS Alise, reģistrēt apmeklējumu un interneta izmantošanas laiku, konsultēt un apmācīt lietotājus datoru un interneta lietošanā, informācijas, komunikācijas un darījumu pakalpojumu saņemšanā;
 • Konsultēt bibliotēkas lietotājus bibliotēkas e-kopkataloga un bibliotēkā pieejamo datubāzu lietošanā;
 • Reģistrēt un kārtot ienākošo presi lasītavā, drukāt un līmēt svītrkodus ienākošajai presei, kārtot lasītavas krājumu;
 • Reģistrēt ienākošo presi un veidot tematiskās mapes, tai skaitā par Tukuma reģionu un bibliotēku darbu.
 • Plānot, organizēt bibliotekāra darbu lasītavā un sniegt atskaites par padarīto;
 • Veidot Analītikas datu bāzi;
 • Veidot Novadpētniecības datu bāzi;

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā profesionālā izglītība

bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība citā jomā;

 • informācijas iegūšanas un apstrādes prasmes;
 • prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas datorprasmes (MS Word, MS Excel, internets);
 • pieredze darbā ar klientu apkalpošanu;
 • iepriekšēja darba pieredze bibliotēkā, darbā ar BIS Alise un angļu/krievu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalga 814.00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās kompetences pilnveides pasākumus;
 • sociālās garantijas, veselibas apdrošināšana pēc 1. nostrādāta gada.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2021.gada 17.jūlijam.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule (līdz vienai A4 lapai);
 • dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (CV);
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt:

1) personīgi ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums bibliotekāra amatu”

2) Tukuma bibliotēkā – darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. (09.00-17.00);

3) sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums uz bibliotekāra amatu” Tukuma bibliotēkai, adrese: Tukums, Šēseles ielā 3, LV-3101;

4) nosūtot elektroniski: biblioteka@tukums.lv

Atbilstošākie kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.