Šogad Digitālā nedēļa Latvijā notiks jau 12. reizi un to organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), galvenajiem partneriem – Latvijas IT klasteri, Microsoft Latvia, Tet, Kultūras informācijas sistēmu centru un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, kā arī reģionālajiem un nacionālajiem partneriem visā Latvijā.

Šogad “Digitālās nedēļas 2021” ietvaros notiks virkne saistošu pasākumu un diskusiju, kam ikviens interesents varēs sekot līdzi TV24 un interneta tiešraidēs. Katrai nedēļas dienai ir sava tematika, kas saistīta ar digitālajām prasmēm:

·         22. marta – “Digitālās nedēļas 2021” atklāšanas diena – tēma būs sabiedrības paradumu maiņa un esošo iespēju izmantošana.

·         23. marts, tiks veltīta e-pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt visa mūža garumā.

·         24. marta fokusā būs uzņēmējiem noderīgas digitālās prasmes.

·         25. martā – īpaša uzmanība tiks pievērsta personas digitālajai identitātei un kiberdrošībai.

·         26. marts –veltīta karjerai IKT nozarē.

Svarīgi, ka šogad katras dienas atklāšanas  pasākumam iespējams sekot līdz  arī TV24  kanālā:

•“Digitālā nedēļa 2021” tiks atklāta 22. martā ar diskusiju “Kā mainīt sabiedrības paradumus un prasmes, izmantojot esošās iespējas?”. Tajā tiks diskutēts par iespējām apgūt  jaunas digitālās prasmes jau šobrīd, kā arī meklētas atbildes uz jautājumu, kāpēc cilvēkiem trūkst motivācija mācīties un apgūt jaunas zināšanas prasmes.  TV 24 Pārraides laiks  15.00-16.00

23. marta diskusijas “Digitālās prasmes ikdienai” ietvaros tiks runāts par digitālajām iespējām, kuras pieejamas dažāda vecuma grupu cilvēkiem, kā arī spriests par atbalstu tiem cilvēkiem, kuriem tehnoloģijas ir svešas vai nepieciešams atbalsts, lai tās uzsāktu lietot. TV 24 Pārraides laiks  10.00-11.00.

24. marta nozīmīgākais notikums ir diskusija “Prasmju celšana kā pirmais solis virzienā uz uzņēmuma digitālo transformāciju”, kura ietvaros tiks diskutēts par digitālo prasmju nozīmi biznesa attīstības vecināšanai. TV 24 Pārraides laiks  10.00-11.00.

25. marts ir veltīts kiberdrošībai. Šajā dienā notiks divi nozīmīgi pasākumi. Rīta diskusijā “Digitālās drošības un identitāte” tiks runāts par to, kā pasargāt sevi un savu digitālo darba vietu, bet vakarā notiks “augsta līmeņa ekspertu diskusiju “Kibernakts 2021 | KIBERNEATKARĪBA”, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par kibertelpu, digitālo higiēnu, elektronisko identitāti, tās nozīmi un aizsardzību. TV 24 Pārraides laiks  – rīta pārraide 10.00-11.00, kā arī Kibernakts pārraide 21.00-22.00

•“Digitālās nedēļas 2021” noslēdzošā diena – 26. marts – būs veltīta karjerai IKT nozarē. Diskusijā “Tava profesija tehnoloģiju nozarē” mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar IT nozari un iespējamām profesijām nozarē. TV 24 Pārraides laiks  10.00-11.00.

Šogad digitālās nedēļas laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts novērtēt savas digitālās prasmes atbilstoši  Eiropas Digitālo kompetenču ietvaram- aizpildot  pašnovērtēšanas tiešsaistes testu MyDigiSkills: mydigiskills.eu/lv . Tests aizņems aptuveni 20 minūtes un ļauj novērtēt savas digitālās  kompetences piecās galvenajās jomās:  

•          Informācijas un datu lietpratība

•          Komunikācija un sadarbība

•          Digitālā satura radīšana

•          Drošība

•          Problēmu risināšana

Daudz un dažādi interesanti pasākumi tiek pieteikti visos reģionos un dažādām auditorijām. Latvijā iesaistījušies 183 reģionālie koordinatori – novadu, pilsētu un pašvaldību  iestādes, bibliotēkas, skolas un nevalstiskās organizācijas, kā arī vairāk nekā 40 nacionālie partneri – IKT uzņēmumi, ministrijas un valsts organizācijas. Partneru organizētajiem pasākumiem var sekot līdzi Pasākumu kalendārā. Aicinām aktīvi iesaistīties pasākumos un informēt arī sava reģiona iedzīvotājus par dažādiem tiešsaistes pasākumiem, tiešraidēm.

Lai mums viesiem  interesanta un radoša Digitālā nedēļa 2021, kur katrs apgūstam vismaz vienu jaunu digitālo prasmi!

LIKTA Digitālās Nedēļas komanda