Izstāde apskatāma Tukuma bibliotēkas vestibilā 2.stāvā