Eiropas eksāmens 9. maijā

Kā sagatavoties Eiropas eksāmenam

ESIP

2000. gada oktobrī Latvijas rajonu un pilsētu bibliotēkās tika izveidoti Eiropas Savienības informācijas punkti (ESIP). Projektu sākotnēji finansēja Zviedrijas valdība Baltijas valstu gada ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā. Pašreiz Latvijas bibliotēkās darbojas 32 informācijas punkti. ESIP mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas reģionu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību. ESIP tīklu līdz reorganizācijai 2008.gada 31. decembrī uzturēja Eiropas Savienības informācijas aģentūra. Pēc tam ESIP darbību Latvijas bibliotēkās atbalstīja Valsts kancelejas Komunikācijas departaments. Pašreiz Eiropas Savienības informācijas punktu darbību koordinē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Cēsu Eiropas Savienības informācijas punktā ir pieejamas grāmatas, bukleti, disketes un citi materiāli par Latvijas dalību ES un tajā notiekošajiem procesiem.
Interneta resursi par ES
ESIP piedāvā:
  • Grāmatas, bukletus, faktu lapas par Eiropas Savienību,
  • Bezmaksas informatīvos materiālus,
  • Uzziņas par Eiropas Savienību,
  • Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos,
  • Informācijas resursus par Eiropas Savienību internetā.
Informāciju par ES var rast, kā arī saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem, zvanot uz:
  • EIROINFO tālruni – 67211111
  • EUROPE DIRECT bezmaksas tālr. Briselē – 0080067891011
Adrese: Tukuma bibliotēka Šēseles iela 3, Tukums, LV – 3101 Papildus informācija: Kontaktpersona: Vija Ratniece, e-pasts: vija.ratniece@tukums.lv Fakss: 63182154