Tukuma bibliotēkas vestibilā apskatāma Tukuma bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas ilggadējās bibliotekāres Ilzes Legzdiņas gleznu izstāde "Ainava klusumā"