Simbola spēks - Iesakām - Aktualitātes - Rdmv.lv Imantam Ziedonim veltītais pasaku video lasījumu konkurss „Krāsaino pasaku pavasaris” NOLIKUMS

Mērķis

 • Popularizēt Imanta Ziedoņa daiļradi un pasaku kā literatūras žanru;
 • Veicināt bērnu radošo talantu;
 • Akcentēt garīgo vērtību nozīmi sabiedrībā.

Dalībnieki

Konkursā piedalās Tukuma pilsētas un reģiona skolu audzēkņi.

 • I grupa – 1.– 2. klašu skolēni
 • II grupa – 3. – 4. klašu skolēni

Noteikumi

 • Forma – I. Ziedoņa „Krāsaino pasaku” video lasījums;
 • Tēma – Imanta Ziedoņa „Krāsainās pasakas”;
 • Uzdevums – dalībnieki nofilmē sevi, lasot pēc izvēles kādu no pasakām Imanta Ziedoņa krājuma

„Krāsainas pasakas”;

 • Konkursa dalībnieks garantē, ka konkursam iesniegtais darbs ir viņa oriģināls autora darbs;
 • Termiņš – 2023. gada 21.aprilis.

Pasaku video lasījumi jāiesūta elektroniskā formā līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu rudite.riekstina@tukums.lv., obligāti norādot autora vārdu un uzvārdu, atbilstību kādai no dalībnieku grupām, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Vērtēšanas kritēriji

 • Prezentēt sevi (dalībnieka vizītkarte – skola, klase, vecums, literārā darba nosaukums);
 • Skaidra dikcija, piemērots lasīšanas temps;
 • Video lasījuma skaņas kvalitāte;
 • Radoša pieeja un noformējums.

Žūrija

 • Tukuma pilsētas Kultūras nama jaunatnes teātra “Brīvā versija” režisors Ilgonis Škāns;
 • Aktieris Mārtiņš Počs;
 • Tukuma novada izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā specialiste Angelika Dembovska.

Apbalvošana

 • Balvu fonds katrai dalībnieku grupai atsevišķi. Pirmā vieta – balva 30 eiro vērtībā, otrā vieta – balva 20 eiro vērtībā, trešā vieta – balva 15 eiro vērtībā;
 • Noslēguma pasākums notiks 2023.gada 8. maijā plkst. 12.00 Tukuma bibliotēkā;
 • Labākie konkursam iesniegtie pasaku video lasījumi tiks demonstrēti apbalvošanas pasākumā Tukuma bibliotēkā;
 • Apbalvošanas pasākuma dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes.

Organizatori

 • Tukuma bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

Sīkāka informācija par tālr.: 29496211