Interneta resursi par ES

VISPĀR PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Eiropa http://europa.eu/index_lv.htm

Tava Eiropa http://europa.eu/youreurope/index.htm

Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana http://www.europeana.eu/portal/

EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS

Eiropas Komisija http://ec.europa.eu/index_lv.htm

Eiropas Parlaments http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lv.htm

Eiropas Savienības Padome http://www.consilium.europa.eu/lv/home/

Eiropas Kopienu tiesa http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Eiropas Savienības līgumi http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_lv.htm

STRUKTŪRFONDI UN EIROPAS SAVIENĪBĀ

ES fondi http://esfondi.vm.gov.lv/

ES struktūrfondi http://www.esfondi.lv/ev

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv/l

Lauku atbalsta dienests http://www.lad.gov.lv/lv

Iesācēja ceļvedis ES budžeta saņemšanai http://ec.europa.eu/budget/funding/index_lv

Sabiedrības integrācijas fonds http://www.sif.gov.lv/

ES publiskie iepirkumi http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

LATVIJA UN EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā http://ec.europa.eu/latvia/index_lv.htm

Eiropas Parlamenta informācijas birojs Latvijā http://www.europarl.lv/

Eiropas Parlamenta plenārsesiju ziņas http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/ep_planarsedes.html

Ārlietu ministrija http://www.mfa.gov.lv/

Eiropas Kustība Latvijā http://www.eiropaskustiba.lv/

Portāls ES māja http://www.esmaja.lv/

Klubs Māja http://www.klubsmaja.lv/

DARBA UN MĀCĪBU IESPĒJAS EIROPAS SAVIENĪBĀ

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls https://ec.europa.eu/eures/public/lv/homepage

EURES – Nodarbinātības valsts aģentūra http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=3

Europass CV http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc=lv_LV

Programma Jaunatne darbībā http://jaunatne.gov.lv/lv

Brīvprātīgais darbs http://www.brivpratigais.lv/

Projektu konkursi jaunatnes jomā http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/jaunumi-projektos

CITI RESURSI

Ceļošanas iespējas http://www.visiteurope.com/en/

Portāls Politika.lv http://providus.lv/

EU Bookshop http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site

SPĒLES PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Cik labi pazīsti Eiropas karti? http://sheppardsoftware.com/country_europe_G2_drag-drop.html

Bērnu Stūrītis. ES spēles un viktorīnas http://europa.eu/kids-corner/index_lv.htm

 

 

Eiropa http://europa.eu/index_lv.htm

Tava Eiropa http://europa.eu/youreurope/index.htm

Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana http://www.europeana.eu/portal/