Laikā, kad bibliotēkas slēgtas un vajadzīgā literatūra nav pieejama, izdots digitālais žurnāls “Skolas Bibliotēka” par kvalitatīviem skolas bibliotēkas pakalpojumiem, mūsdienīgu bibliotēkas infrastruktūru, droši ticamiem resursiem un lietpratīgu personālu.

Izdevums tapis ar pārliecību, ka sabiedrības attieksme pret skolas bibliotēku ir tās vērtību mēraukla pret izglītību kopumā. Tas paredzēts visiem skolu bibliotekāriem, skolu vadītājiem, skolotājiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, vecākiem.

Izdevuma saturu veido 37 autori. Izdevums ir Latvijas bibliotēku biedrības (LBB), Latvijas Nacionālā bibliotēka / National Library of Latvia (LBB), LNB Bibliotēku attīstības centrs un LNB Kompetenču attīstības centra radošas un efektīvas sadarbības rezultāts.

Izdevums pieejams elektroniski  https://skolasvards.lv/etc/skolas_biblioteka_27_10