“Rūķu pasaules ceļojums,” kas izdota apgādā “Mansards” saņems visas Tukuma reģiona publiskās bibliotēkas, par dāvinājumu  paldies  rakstnieka meitai Dacei Ķezberei, un grāmatas krusttēvam Arnim Šablovskim.

https://www.apgadsmansards.lv/lv/book/618/rukju-pasaules-celjojums/

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/karla-kezbera-pasakas-ruku-pasaules-celojums-ir-daudzslanaina-gi.a138390/

https://www.ntz.lv/novados/tukuma-un-novada/izdots-karla-kezbera-pasakas-ruku-pasaules-celojums-atkartotais-izdevums/