Tukuma bibliotēkas Bērnu literatūras centrā no 6. līdz 10. martam notika 3 literāras stundas par grāmatu “Rijīgā čūska”, kurās  piedalījās Tukuma 3. pamatskolas sākumskolas klases.