Izstāde apskatāma Tukuma bibliotēkas vestibilā 2.stāvā un Pieaugušo literatūras nodaļā 3.stāvā.