9 VĒSTURE

Vēsture, nozares ceļvedis - http://www.lnb.lv/lv/lasitajiem/nozaru-celvedis/vesture
Aizvestie - arhīva dokumenti, datu bāze par 1941.gada 14. jūnijā deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem - http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/sakums.php
Arhīvi - http://www.arhivi.gov.lv/- LV EN RU
Datu bāze par Baumaņu Kārli - http://lgb.elimbazi.lv/?s - Latvijas himna, fakti, dokumenti un attēli u.c.Kurzemes ģeogrāfija un vēsture internetā - http://www.cs.lpu.lv/kurzeme
Kurzemes un Zemgales hercogiste - http://www.jvmm.lv/index.php?id=119 - Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs - http://www.muzejs.lv/ - LV EN
Latvijas Valsts arhīvs - http://www.lvarhivs.gov.lv/- LV EN
Latvijas vēsture internetā - http://www.historia.lv/
Latvijas Universitātes Vēstures institūts - http://www.lvi.lv/lv/saturs.htm
Latvju raksti un zīmes, latviešu ormanenti - http://valoda.ailab.lv/kultura//kultura/orn01.htm
Minhauzena virtuālā pasaule - http://minhauzens.elimbazi.lv/ - LV EN RU
Mitoloģijas enciklopēdija - http://www.pantheon.org/ - EN
Muzeji - http://www.muzeji.lv/
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs - http://www.nmkk.lv/
"Trimdas arhīvi atgriežas" digitālā formā - http://www.lvarhivs.gov.lv/- Publikācijas - Digitālās publikācijas

Tukuma bibliotēka, bibliotēka, grāmatas, lasītava, literatūra, žurnāli, avīzes, laikraksti, izdevumi, tukums, zinātniskā literatūra, pasaku grāmatas, bērnu lasītava, bērnu grāmatas, mācību materiāli, internets, bibliotēkas mājas lapa