Novadpētniecība

Tukuma bibliotēkā novadpētniecības darbs aktuāls bijis vienmēr, lielu nozīmi pievēršot novadpētniecības resursu apzināšanai, apstrādei un sistematizēšanai.

Lokāli pieejamie materiāli:

  • grāmatas par Tukuma novadu,
  • Tukuma novada periodiskie izdevumi (no 1956. gada),
  • 50 tematiskās mapes.

Elektroniski pieejamie materiāli:

  • novadpētniecības datubāze (no 1999. gada),
  • novadnieku enciklopēdija – pieejami novadnieku biogrāfiskie dati.

Novadpētniecības datubāze

No 1999. gada tiek veidota elektroniskā Novadpētniecības datubāze, kurā ir analītiskie apraksti no vietējiem preses izdevumiem „Tukuma Laiks” un „Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, no centrālās preses izdevumiem un grāmatām par Tukuma novadu.

Novadpētniecības datubāze

 

Novadnieku enciklopēdija

Tukuma bibliotēka 2005. gadā veica Tukuma novadnieku apzināšanu, kā rezultātā tika izveidots novadnieku saraksts. Šis izveidotais novadnieku saraksts bija kā pamats novadnieku enciklopēdijas veidošanai 2006. gadā.

Šobrīd novadnieku enciklopēdijā ir ievadīti vairāk kā 1000 bibliogrāfisko ierakstu, kuros ir aprakstīti galvenie dati par personu – darbības joma, saistība ar Tukuma novadu, dzīves dati, skolas un citas iestādes, kuras saistītas ar novadnieku. Tas papildina meklēšanas iespējas BIS ALISE novadpētniecības datubāzē, jo bibliogrāfiskajam ierakstam tiek pievienota anotācija, kurā ir atrodama personas biogrāfija, ar klāt pievienotu literatūras sarakstu par Tukuma bibliotēkā atrodamajiem literatūras avotiem par personu, tāpat ir pievienotas saites uz saistošajām interneta vietnēm. Anotācijās tiek iekļautas arī personu fotogrāfijas.

Novadnieku enciklopēdija