Tukuma bibliotēka ir saņēmusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” iegādātās 1149 grāmatas par summu 11247, kas paredzētas visām Tukuma novada bibliotēkām. Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām īstenota, pamatojoties uz Latvijas Kultūras ministrijas izstrādāto rīcības plānu Covid-19 seku likvidēšanai. Iepirkumam piešķirtais finansējums – 300 000 EUR no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.