18.12.2018 14.00 Radošā darbnīca sākumskolas vecuma bērniem "Eņģeļi eglītē" 15.00 Viktorīna sākumskolas vecuma bērniem "Eņģeļi pasakās"