Bibliotēkas apmeklēšana notiks pēc iepriekšējā pieraksta, vienojoties par konkrētu laiku telefoniski. Grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma ieteicams rezervēt Tukuma bibliotēkas elektroniskajā katalogā vai pa telefonu.

Pieaugušo literatūras nodaļa  Tel. 63182156, 29394072

  • Notiks grāmatu izsniegšana/saņemšana.
  • Lasītāju atnestās grāmatas un žurnālus lūdzam ievietot Grāmatu nodošanas kastē ārpusē pie ieejas bibliotēkā vai norādītajā vietā 3. stāvā. Kavējuma nauda netiks iekasēta.

Lasītava Tel. 63182114

  • Datora izmantošana 15-30 min. (pieraksts pa telefonu).
  • Uzziņu sniegšana mācību/darba vajadzībām (skenētā, e-pastā vai izdruku veidā).
  • Žurnālu/laikrakstu  izsniegšana un lasīšana uz vietas vēl nenotiks.

Bērnu literatūras nodaļa Tel. 63182157

  • Uz vietas bērni netiks apkalpoti.
  • Bērnu literatūru izsniegs tikai bērnu vecākiem.