Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu publisko bibliotēku novadpētniecības konkurss – Virtuālās izstādes izveidošana ”Mana pagasta (objekts vai personālija) akmens stāsts.”

2020.gada 8. decembrī

Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu publisko bibliotēku novadpētniecības konkurss – Virtuālās izstādes izveidošana ”Mana pagasta (objekts vai personālija) akmens stāsts.

Skaidrojums: muižas vai pils akmens stāsts, cilvēka dzimtas un/vai kādas mājas akmens stāsts, pieminekļa vai skulptūras akmens stāsts. Akmens nosaukumā ir kā simbols, kas ietver gan mūru stāstu, gan izcilu personāliju stāstu, akmens simbolizē dzīves pamatu kaut kam, kas saistīts ar savu pagastu, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni.

NOLIKUMS

1.Vispārējie noteikumi

1.1. Konkursu rīko un izsludina Tukuma bibliotēka;

1.2. Konkurss notiek laika posmā no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30.augustam.

1.3. Konkursā piedalās visas Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu publiskās bibliotēkas.

2. Konkursa mērķis un uzdevumi

2.1. Veicināt bibliotēku darbinieku iesaistīšanos vietējā kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.

2.2. Veicināt reģiona novadpētniecības materiālu pieejamību virtuālajā vidē.

2.3. Pilnveidot bibliotēku darbinieku prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām.

2.4. Pilnveidot darbu ar Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datubāzi.

3. Vērtēšanas kritēriji

3.1. Izstādē publicētā materiāla saturiskā kvalitāte (t.sk. avota ticamība, pētījuma dziļums).

3.2. Izstādē piedāvātā materiāla aktualitāte reģiona līmenī.

3.3. Izmantoto materiālu formātu daudzveidība (teksts,  attēli, video, audio faili).

3.4. Izstādes dizains un struktūra.

3.5. Izstādes pieejamība (piemēram, no valodu viedokļa, piemēram, papildu punkti varētu būt tiem, kas būtu padomājuši par izstādes pieejamību citā valodā).

3.6. Izstādes materiālu unikalitāte (piemēram, iepriekš nedigitalizēti materiāli, arhīvu materiāli, iedzīvotāju atmiņas).

3.7. Izstādē publicēto materiālu ierakstu precizitāte un atbilstība standartiem novadpētniecības datubāzē. (Vērtē Tukuma bibliotēka).

4. Konkursa vērtēšana

4.1. Konkursā iesniegto darbu izvērtēšana notiek no 30.08.2021 līdz 15.09.2021.

4.2. Darbi tiek vērtēti punktu sistēmā no 1 līdz 10.

4.3. Vērtēšanu veic komisija šādā sastāvā:

4.3.1 Tukuma bibliotēkas darbinieki –MBN vadītāja Vija Ratniece un  LAN vadītāja Dace Brakmane.

4.3.2. Tukuma novada Kultūras metodiķe – Dace Ernšteine.

4.3.3. Latvijas kultūras vēstnieks Tukumā – Ingrīda Smuškova.

4.3.4. Tukuma muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā – Santa Silava.

Tukuma muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā – Santa Silava.

4.4. Konkursa komisija konkursa dalībnieku darbus vērtē, iepazīstoties un izvērtējot elektroniski iesūtītās virtuālās izstādes.

4.5. Konkursa labākos darbus komisija nosaka, vienojoties kopīgā darba sanāksmē.

4.6. Konkursa rezultātus paziņo 2021. gada septembrī – mācību sezonas pirmajā seminārā Tukuma bibliotēkā, Šēseles ielā 3.

Balvas: Konkursā tiek piešķirtas 3 balvas:

1. vieta jeb galvenā balva – 100 eiro vērtībā.

2. vieta – 50 eiro vērtībā.

3. vieta – 30 eiro vērtībā. Digitālās izstādes iesūtamas elektroniskā formā līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu biblioteka@tukums.lv. un/vai iesniedzot personīgi Tukuma bibliotēkā (Flesh atmiņa), obligāti norādot bibliotēkas un autora vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.