Pēc Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna tika īstenots projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām 2022.” Šo grāmatu iepirkumu visām Latvijas publiskajām bibliotēkām administrē Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas sadarbībā ar bibliotēku, literatūras un grāmatizdevēju jomas ekspertiem sagatavoja iepērkamo grāmatu sarakstu.

Projekta ietvaros Tukuma bibliotēka saņēmusi 377  grāmatu eksemplārus  3835.96 EUR vērtībā. Šīs grāmatas ir sadalītas visām  Tukuma novada 29 bibliotēkām.