TUKUMA PROZAS LASĪJUMI 2020 – “TĀ PATI PASAKA”
Nolikums
Tukuma, Jaunpils, Kandavas un Engures novadu autori, kuri raksta prozu un ir sasnieguši 16 gadu vecumu, aicināti piedalīties prozas lasījumos-konkursā „Tā pati pasaka”, kas šogad veltīts novadniekam Ansim Lerhim-Puškaitim un viņa “Džūkstes pasakām”. Lasījumus organizē biedrība “Tukuma Literātu apvienība”, atbalsta – Tukuma novada Dome un Valsts kultūrkapitāla fonds.
Darba uzdevums
Autors izvēlas vienu vai vairākas no trim žūrijas izraudzītajām pasakām un, brīvi darbojoties ar savu talantu un fantāziju, bet neatkāpjoties no pasakas vēstījuma, uzraksta tās mūsdienu versiju vai stāstu pēc šīs pasakas motīviem.
• Brīnumpasaka “Ķēves dēls Kurbads”,
• Dzīvnieku pasaka “Pasaules alga”,
• Sadzīves pasaka “Trīs meitas”.
Pasakas var lejuplādēt interneta vietnēs: tla.lv, tukums.lv un biblioteka.tukums.lv, vai pēc autora lūguma tās nosūta uz norādīto e-pasta adresi.
Darba nosacījumi:
• Darbs rakstīts prozas formā. Tas ir autora paša radīts un iepriekš nav publicēts.
• Garums: 6000 – 12 000 zīmes ar atstarpēm (2-4 datorlapas, rakstot ar 12 punktu lieluma burtiem)
• Lasījuma ilgums – līdz 12 minūtēm.
Pieteikumā jāietver:
• Darbs elektroniskā versijā, Word formātā, uzrādot izvēlētās pasakas nosaukumu.
• Ziņas par sevi (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts).
Pieteikumi līdz 2020. gada 30. oktobrim (ieskaitot) nosūtāmi elektroniski uz tukuma.literati@inbox.lv
Žūrija:
• Bārbala Simsone – literatūrzinātniece un kritiķe, izdevniecības “Zvaigzne” redaktore, specializējusies šausmu un fantastikas literatūrā.
• Jūlija Dibovska – literatūras kritiķe, laikraksta “Kultūzīmes” un izdevniecības “Latvijas Mediji” redaktore;
• Linda Zulmane – literatūrzinātniece, LRS Liepājas nodaļas vadītāja, Piejūras pilsētu literārās akadēmijas vadītāja, Liepājas Universitātes HMZF lektore.
Darbu vērtēšana
Autoriem paliekot anonīmiem, žūrija:
• Izlasīs un novērtēs visus konkursam iesūtītos darbus. (Žūrijas novērtējumu par savu darbu autors saņems rakstiskā formā noslēguma pasākumā).
• Izvirzīs un apbalvos darbus vairākās nominācijās.
• Vienosies par vienu darbu, kas iegūs “Žūrijas balvu”.
Noslēguma pasākumā – lasījumos, kur būs aicināti visi autori, tiks piešķirta arī “Klausītāju balva”.
Žūrijas un Klausītāju balvas ieguvēji saņems naudas balvas.
Tukuma prozas lasījumu 2020 “Tā pati pasaka” noslēguma pasākums notiks 13. novembrī plkst. 18.00 Tukuma kultūras namā.