TUKUMA BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:

Bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem tehnoloģiju un interneta lietošanā: 

  • Pirmie soļi darbā ar datoru (bez priekšzināšanām)
  • Darbs ar datoru (ar priekšzināšanām)
  • E-pasta izveide un tā lietošana
  • Skype lietotāja profila izveide un lietošana
  • Internetbanku piedāvātie pakalpojumi (piem., komunālo pakalpojumu apmaksa)
  • Darbs ar gudro telefonu (viedtālruni)

Interesēties klātienē lasītavā vai attālināti, zvanot pa tālr. 63182114.

Konsultācijas notiek ceturtdienās no pl.13:00 līdz 17:00