Dzejniekam Jānim Baltvilkam veltītā pasaku konkursa
“Mani iedomu putni”
NOLIKUMS.
Mērķis

 • Veicināt bērnu literāri- radošo talantu;
 • Popularizēt J. Baltvilka daiļradi;
 • Mācīties prezentēt savu pasaku, izvēloties atbilstošu tās noformējumu.
  Konkursā piedalās Tukuma pilsētas un reģiona skolu audzēkņi. Konkurss tiek izsludināts sekojošām vecuma grupām:
 • I grupa – 1.-2. klašu skolēni;
 • II grupa – 3.-4. klašu skolēni;
 • III grupa – 5.-6. klašu skolēni.
  NOTEIKUMI
  Forma konkursa darbam – pasaka.
  Tēma:
 • I grupa – jāuzraksta pasaka par brīnumputnu, kuram piemīt dažādas brīnumainas spējas. Pasakā jāizmanto kā minimums 50 vārdus;
 • II grupa – jāuzraksta pasaka par brīnumputnu, kuram piemīt dažādas brīnumainas spējas. Pasakā jāizmanto kā minimums 65 vārdus;
 • III grupa – jāuzraksta pasaka par brīnumputnu, kuram piemīt dažādas brīnumainas spējas. Pasakā izmantojamo vārdu skaitam jābūt ne mazākam par 65 vārdiem.
 • Darbs veicams uz A3 formāta lapas, vērtēta tiek gan autora rakstītā pasaka, gramatikas, izteiksmes atbilstoša pielietošana, gan darba noformējums;
 • jābūt norādītam darba nosaukumam, glīti uzrakstītai pasakai, un jebkādā tehnikā (zīmēts, aplicēts, krāsots) uzzīmētam autora iztēles putnam. Lapas apakšējajā labajā stūrī drukātiem burtiem jānorāda vārds, uzvārds, skola un klase. Lapas otrā pusē ar zīmuli jānorāda kontakttālrunis un e-pasts saziņai;
 • konkursa dalībnieks garantē, ka konkursam iesniegtais literārais darbs ir viņa oriģināls autora darbs;
 • termiņš – 2024. gada 8. maijs.
  Darbu, PDF formātā, ieskenētā (vai nofotogrāfētā) veidā jāiesniedz, atsūtot uz e-pasta adresi- rudite.riekstina@tukums.lv un darba oriģināls jāatnes uz Tukuma bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļu līdz 8. maijam (iesk.), obligāti norādot autora vārdu, uzvārdu, atbilstību kādai no dalībnieku grupām, e-pastu un telefona numuru.
  VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
 • Darba atbilstība dotajam uzdevumam;
 • domāšanas oriģinalitāte;
 • valodas kvalitāte, gramatika, stils;
 • noformējums.
  ŽŪRIJA
 • Zaiga Bogdanova;
 • Rolanda Bebere (Bula);
 • Anna Jurševica.
  APBALVOŠANA
  -Balvu fonds katrai dalībnieku grupai – pirmajai vietai – 20 eiro vērtībā, otrajai vietai – 15 eiro vērtībā, trešajai vietai – 10 eiro vērtībā. – noslēguma pasākums notiks 2024. gada 31. maijā plkst. 14.00 Tukuma bibliotēkā. Par izmaiņām pasākuma norises laikā, ja tādas būs, informācija tiks ievietota Tukuma bibliotēkas mājas lapā; – labākie konkursam iesniegtie darbi būs lasāmi apbalvošanas pasākumā Tukuma bibliotēkā; – apbalvošanas pasākuma dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes.
  ORGANIZATORI
 • Tukuma bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.
  Sīkāka informācija pa tālr. 29496211
  Pakalpojumu nodaļas vadītāja vietniece Rudīte Riekstiņa