Eiropā un arī  Latvijā maijā visā tiek svinēta Eiropas diena. Dažādos pasākumos tiek stiprināta izpratne par eiropiešu solidaritāti, kultūru un vērtībām, kas vieno. Mēs varam būt lepni par savu piederību Eiropai.  Mēs esam daļa no Eiropas Savienības, esam par drošību, tiesiskumu un brīvību. Arī Tukuma bibliotēka sadarbībā ar PII “Taurenītis un E. Birznieka –Upīša pamatskolu piedalās zīmējumu konkursā “Mazajiem par Eiropas grāmatu varoņiem, kā arī pasākums nodarbība sievietēm sadarbībā ar Tukuma Ukraiņu atbalsta centru “Ko es protu?”