Eiropas Komisija (EK) šogad uzsāk jaunu iniciatīvu “Eiropas Rakstnieku diena”, lai veicinātu interesi par grāmatu lasīšanu, īpaši jauniešu vidū, kā arī atklātu Eiropas valodu un literatūras daudzveidību. Tā notiks 27. martā un turpmāk katru gadu – marta pēdējā pirmdienā. 

Iniciatīva izveidota, lai atklātu skolēniem, ka literatūra var būt viens no veidiem, lai iepazītu Eiropas kultūras bagātību, kā arī veicinātu personisko izaugsmi un iesaisti sociālajos procesos. Īpaši nozīmīgi šo dienu atzīmēt Eiropas Prasmju gadā, jo, lasītprasme ir viena no pamatprasmēm, kas balsta gan medijpratību, gan informācijas pratību, gan citas mūsdienu pratības, un tā ir būtiski jāpilnveido visās Eiropas Savienības valstīs, tostarp Latvijā.

Šajā dienā un visa mēneša garumā aicinām skolas un bibliotēkas spēlēt spēli “Reiz bija…”, kā arī organizēt Eiropas autoru darbu lasījumus.

1.       Aicina apskatīt grāmatu vākus

https://esmaja.lv/sites/default/files/inline-files/Pielikums%20nr.1.pdf

2.         Dalībnieka kartītē katrs dalībnieks ieraksta konkrētās grāmatas pirmo teikumu (iztēlojas, kāds tas varētu būt). Dalībnieki var izvēlēties piecus vai vairāk grāmatu vākus (atkarībā no spēles ilguma). Ērtības labad kartītes izvietotas uz A4 lapas, pirms spēles lūdzam tās sagriezt.

https://esmaja.lv/sites/default/files/inline-files/Pielikums%20nr.2.pdf

3.       Dalībnieki nodod kartītes spēles vadītājam vai ieliek traukā ar atbilstošās grāmatas numuru.

4.       Katrai grāmatai spēles vadītājs izvēlas četrus dalībnieku piedāvātos teikumus, starp tiem iejauc arī īsto teikumu. Tad spēles vadītājs nolasa visus piecus teikumus, nemainot intonāciju, lai nepateiktu priekšā pareizo atbildi.

https://esmaja.lv/sites/default/files/inline-files/Pielikums%20nr.3.pdf

5.       Dalībnieki klausās un balso par pareizo atbildi. Spēles vadītājs piefiksē balsojumu, piešķirot punktus pēc šādas metodikas: ja dalībnieks atmin īsto teikumu, saņem 2 punktus; ja kāds dalībnieks nobalso par cita dalībnieka rakstīto teikumu, rakstītājs saņem 1 punktu. Ērti punktu skaitīšanu uzticēt pašiem dalībniekiem, tam noderēs

https://esmaja.lv/sites/default/files/inline-files/Pielikums%20nr.4.pdf