Izstādē “Elmāra Augusta Rumbas dzeja gleznās” ir Tukuma tēlotājmākslas studijas un Engures Mūzikas un mākslas skolas gleznošanas studijas dalībnieku darbi, kas tapuši iedvesmojoties no E.A.Rumbas dzejas rindām. Izstāde pieejama Tukuma bibliotēkas 2.stāvā no 3.augusta līdz 25.septembrim.

Biedrība “Tukuma Tēlotājmākslas studija” dibināta 2009. gada 11.decembrī. Studijā darbojas divas dalībnieku grupas: gleznotājas un pedagoģes Sņežanas Tišleres vadībā aktīvi darbojas 14 dalībnieki, savukārt otrajā grupā ar vadītāju mākslinieci un pedagoģi Ingu Brīniņu – 8 dalībnieki. Studija nereti kuplina vietējos mākslas pasākumus, kā arī regulāri veido tematiskas izstādes un dalībnieku personālizstādes. Engures Mūzikas un mākslas skolas (EMMS) gleznošanas studija izveidota 2009./2010.m.g. Izstādēs Tukuma novadā un Latvijā regulāri piedalās no 2010.gada. Studiju vada māksliniece un EMMS pedagoģe Jolanta Balode, tajā darbojas 9 dalībnieces.

Izstādē skatāmi Sņežanas Tišleres vadītās grupas dalībnieku Ilvas Bārenes, Natālijas Kroškinas, Intas Zaļumas, Egila Neihofera, Andras Dzenes, Katrīnas Levānes, Svetlanas Klaišes, Santas Stūres, Ilzes Legzdiņas, Daces Majevskas, Jolantas Balodes, Jolantas Janmeres, Maritas Bērziņas, Ievas Ošenieces, Lailas Ingevicas un Solvitas Subotas radošie darbi, un Jolantas Balodes vadītās studijas dalībnieku  Jolantas Janmeres, Daigas Andersones, Ievas Ošnieces, Santas Stūres, Andras Dzenes, Intas Zaļumas, Svetlanas Klaišes, Gintas Ločmeles, Agneses Pujates darbi.

“Piederu sapņotāju cunftei! No agras bērnības līdz sirmas bārdas laikam dzīvoju divās pasaulēs – iztēles un fantāziju plašajā valstībā un reālās dzīves iežogā –, kas tomēr dažādu iespēju bagāts. Katra īstenotā iespēja devusi arī kādu skarbāku vai maigāku dzejas rindu. Dzejnieku radīja mana paralēlā pasaule,“ – tā par sevi teicis Tukuma Goda pilsonis, vēsturnieks, publicists un dzejnieks Elmārs Augusts Rumba, kuram šogad apritētu 92 gadi.

Dzimis Jaunpils pagastā saimnieka ģimenē, beidzis Kauņas speciālo milicijas skolu, strādājis par milicijas operatīvo darbinieku, audzinātāju Irlavas bērnunamā un skolotāju Džūkstē. Pēc vēsturnieka diploma saņemšanas – Tukuma novadpētniecības muzeja vecākais zinātniskais līdzstrādnieks un fondu glabātājs, vēlāk – direktors. 1959. gadā sāka publicēties par vēstures, sabiedriskās dzīves, literatūras un kultūras jautājumiem. Ir vairāku grāmatu līdzautors. 2008. gadā iznāca dzejoļu krājums “Puikas sirds un mūža zīmes”, bet 2012. gadā – dzejoļu krājums “Saulava”. Trīs gadus bija Tukuma Literātu apvienības vadītājs.