Latviešu daiļliteratūra

Alksnis, Roberts.  Melna čūska miltus mala : [romāns par zemnieku pēršanu Vidzemē 19. gadsimta vidū] / Roberts Alksnis ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgais redaktors Miks Niedra. – Rīga : Jumava, 2023. – 280 lpp.

Astoņas mīlestības : dzīvesstāsta iedvesmots romāns / Zane Baranovska, Elita Drāke ; redaktore Gunta Šustere ; grāmatas un vāka dizaina autors Aigars Truhins. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].-460 lpp.

Čigāne, Lolita.  Sieviete varā : ko politika man iemācīja par dzīvi un sevi : politiskās piezīmes zīmējumos.- Rīga : Zvaigzne ABC, 2023.-118 lpp.

Upmane-Holšteine, Māra.  Piezīmes uz šaubu malām / Māra Upmane-Holšteine ; literārā redaktore Inga Žolude ; fotogrāfiju autori: Eižens Upmanis, Juris Meščerjakovs, Jānis Dunkurs, Krists Luhaers, Nils Vilnis, Inese Rozentāle. – Rīga : SIA “Astro Music”, 2023. – 218, [3] lpp.

Indriksone, Ramona.  Es vedīšu tevi mājās : romāns / Ramona Indriksone ; redaktore Anda Ogriņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. – 284, [3] lpp.

Janovskis, Gunars.  Kaijas kliedz vētru / Gunars Janovskis ; redaktore Liene Zundure. – Rīga : Jumava, 2023. – 352 lpp. 

Judina, Dace.  Maskas : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; grāmata izdota autoru redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 283, [4] lpp. – (Laika stāsti ; Septītā [7.] grāmata)

Krūmiņa, Sandra, 1988-.  Zvaigžņu dārzi : romāns / Sandra Krūmiņa ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. – 607, [1] lpp. 

Latviešu rakstnieku kaķu stāsti / Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalninska ilustrācijas ; redaktore Bārbala Simsone ; priekšvārds: Kristīne Ilziņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].-151 lpp.

Latviešu rakstnieku suņu stāsti / Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalninska ilustrācijas ; redaktore Bārbala Simsone ; priekšvārds: Kristīne Ilziņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].-222 lpp.

Pāvulīte, Aina.  Ceļā satiktie / Aina Pāvulīte ; atbildīgā redaktore Evija Krūmiņa. – Rīga : Jumava, 2023. – 127, [1] lpp. 

Puriņa, Inga.  Cīruļputeņu gads : romāns / Inga Puriņa; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 191, [1] lpp. ; 20 cm. – (Vakara romāns ; 2023/10 (292)

Putāne, Ljeta.  Apraktais mēness : romāns / Ljeta Putāne ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Kristas Jūlijas Kreišmanes grāmatas un vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – [Jelgava] : Jelgava tipogrāfija. , ©2023. – 285, [1] lpp.

Svīre, Māra.  Pēdējā teikuma lāsts / Māra Svīre ; redaktore Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].-271 lpp.

Šmite, Linda.  Visu brāļu sieva / Linda Šmite ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, 2023. – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 11(293)

Švarca, Sandra.  sāļais sniegs : romāns / Sandra Švarca ; redaktore Daina Grūbe ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – [Jelgava] : Jelgava tipogrāfija. , ©2023. – 221, [1] lpp.

Tālers, Guntis.  Sestdienas kungs / Guntis Tālers ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; vāka attēls: Santa Bērziņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 543, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs)

Ūdris, Jānis.  Belkanto ešafota ēnā : romāns par izcilo tenoru, Brīvības cīņu varoni Jāni Vītiņu / Jānis Ūdris ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Vitas Lēnertes vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023.

Vilcāne, Vintra.  “Saķemmē matus!” / Vintra Vilcāne ; noformējumam izmantotas Gintas Stavrovskas gleznu fotogrāfijas ; Egila Medņa mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Jana Egle. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 77, [2] lpp.

Virks, Rolands.  Cilvēki man nepatīk : stāstu krājums / Rolands Virks ; redaktore Ilze Jansone. – Saldus : Valters Dakša, [2023].-67 lpp.

Viss štokos, muterīt! / teksts: autoru kolektīvs ; ilustrācijas: Egija Roznere ; projekta idejas autore: Signe Lūsiņa. – [Latvija] : Ezerrozes grāmatas, 2023. – 298 lpp.

Zeibots, Andris.  Pneuma : psihes dzīļu fantāzijas romāns / Andris Zeibots ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. – Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. – 557, [1] lpp.

Zelda.  Stāstiņi visiem pieaugušajiem.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].-238 lpp.

Zusta, Zane.  nepieradināts putns : romāns / Zane Zusta. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 205, [1] lpp. 

Ārzemju daiļliteratūra

Ārnstede, Simona.  Visu vai neko / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; redaktore Ilona Ancāne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. – 399, [1] lpp.

Baha, Tabea.  Zīda villas mantinieki / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; vāka māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 335, [1] lpp. 

Basterrika, Augustina.  Izsmalcināta gaļa.-  Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 190, [1] lpp.

Čeringemas mistērijas : romāns / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – [Rīga] : Latvijas Mediji, 2023.-380 lpp.

Dors, Entonijs.  Putnu pilsēta mākoņos : romāns.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].-623 lpp.

Džemisina, N. K.  Obelisku vārti. Salauztā zeme 2 / N. K. Džemisina ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. – [Rīga] : Prometejs, 2023. – 344 lpp.

Ērvina, Sofija.  Bagātnieka medību rokasgrāmata lēdijai : romāns / Sofija Ērvina ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane ; vāka māksliniece Natālija Kugajevska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 318, [1] lpp.

Gārmesa, Bonija.  Ķīmijas stundas : romāns / Bonija Gārmesa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 443, [1] lpp.

Gordejeva, Katerina.  Aiznes projām manas bēdas / Katerina Gordejeva ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Jana Boikova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].

Gramonte, Nina de.  Agatas Kristi mistērija : romāns.- Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. -405 lpp.

Grills, Bērs.  Nekad nepadodies! : dzīve kā piedzīvojums : jaunā autobiogrāfija / Bērs Grills ; no angļu valodas tulkojis Rūdis Bebrišs ; redaktors Gints Tenbergs. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].

Hantere, Ērina.  Grūtais ceļš / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Santa Brauča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. – 287 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. – (Klanu suņi / Ērina Hantere ; 4).

Harana, Maeva.  Vasarlaiks : romāns / Maeva Harana ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023].- 415 lpp.

Herberts, Frenks.  Kāpas mesija / Frenks Herberts ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims. – Rīga : Prometejs, 2023. 

Hogana, Rūta.  Kvīnijas Malones “Paradīzes viesnīca” / Rūta Hogana ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Ilona Ancāne ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 271, [1] lpp. 

Karastāvoklis : esejas / Māras Poļakovas tulkojums no ukraiņu valodas ; zinātniskais redaktors Vents Zvaigzne ; literārā redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains ; Gundegas Kārkliņas makets ; priekšvārds: Valerijs Zalužnijs. – Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. – 342, [1] lpp.

Kārsone, Džena.  Ugunsšķīlēji / Džena Kārsone ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. – Rīga : Jānis Roze, 2023. – 286, [2] lpp.

Kasati, Kostanca.  Klitaimnēstra / Kostanca Kasati ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 479 lpp. – (Pasaules bestsellers)

Kivirehks, Andruss.  Lidojums uz Mēnesi : romāns / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sandra Godiņa ; mākslinieciskais noformējums: Ivo Grundulis. – Rīga : Pētergailis, [2023]. – 166 lpp.

Kvinna, Džūlija.  Seram Filipam – ar mīlestību / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Stūre ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 334, [1] lpp. – (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; Piektā grāmata). 

Macariols, Džākomo.  Mans brālis ķer dinozaurus : stāsts par mani un Džovanni, kuram ir par vienu hromosomu vairāk / Džākomo Macariols ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 218, [5] lpp.

Moreno-Garsija, Silvija.  Meksikāņu gotika / Silvija Moreno-Garsija. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 397, [2] lpp.

Pirešs, Žasintu Lukašs.  Īsts aktieris : romāns / Žasintu Lukašs Pirešs ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktors Alnis Auziņš ; dizains: Anna Aizsilniece. – Rīga : Aminori, [2023]. – 159 lpp.

Robertsa, Nora.  Mantotais lāsts : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 507, [1] lpp. ; 21 cm. – (Zudušās līgavas / Nora Robertsa ; 1)

Roke, Juns Kore.  Dzelme : romāns / Juns Kore Roke ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere. – Rīga : Latvijas Mediji, 2023. – 416 lpp.

Smirnofa, Kārina.  Meitene jūras ērgļa nagos / Kārina Smirnofa ; no zviedru valodas tulkojusi Renāte Meija ; redaktore Elīna Vēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 430, [2] lpp. – (Millennium ; 7. grāmata)

Vaita, Kārena.  Māja Pritēnijstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. – Rīga : Kontinents, [2023]. – 475, [1] lpp.

Vincents, Bruno.  Aiztaupiet to mums! : Harodija ar Bruno Vincentu / Bruno Vincents ; [ilustrācijas]: Emanuel Santos ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Rafodija ; maketētāja Ilze Šmite. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].

Volša, Ketrina.  Iemīlēties Ziemassvētkos / Ketrina Volša ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Eva Škenderska ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, 2023. – 382 lpp.

Žuano, Anna Sofija.  Deja. Mīla. Parīze.- Rīga : Latvijas Mediji, 2023. – 320 lpp.

Grāmatas bērniem

Baula, Grieta.  Ābeļkalna noslēpums / Grietas Baulas teksts, ilustrācijas, vāka dizains ; redaktore Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 67, [2] lpp. 

Bauere, Jana.  Kā apskaut ezi / Jana Bauere ; ilustrējis Peters Škerls ; no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena ; literārais redaktors Jānis Elsbergs. – Rīga : Aminori, [2023]. – 32 nenumurētas lpp.

Bezinoviča-Haidona, Iva.  Mana vecmāmiņa mani nepazīst / Iva Bezinoviča-Haidona ; ilustrējusi Hana Tintora ; no horvātu valodas tulkojusi Santa Domijana-Zviedre ; redaktors Jānis Elsbergs ; grafiskais dizains Ana Vujasiča. – Rīga : Aminori, [2023]. – 33 nenumurētas lpp.

Boļšakovs, Iļja Marija.  Puika, kas spēlējās ar lellēm : grāmata bērniem par dzimumu līdztiesību.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].-180 lpp.

Cepīte, Inguna.  Vēders un Galva / Inguna Ula Cepīte ; redaktore Daina Sirmā ; māksliniece un maketētāja Agne Nananai. – Rīga : Pētergailis, [2023]. – 31 nenumurēta lpp.

Černa, Olga.  Klāruks un 11 vecmāmiņas / sarakstījusi Olga Černa ; ilustrējusi Alžbeta Skālova ; no čehu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Inese Zandere ; tulkojuma konsultants Jānis Krastiņš. – [Rīga] : liels un mazs, [2023]. – 128 nenumurētas lpp.

Dārza putnu mazā dziesmu grāmata / no angļu val. tulk. Gints Tenbergs ; red. Gunta Šustere. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. – [24] lpp.

Deividsone, Zanna.  Tīģerīši mācās uzvesties pie galda : Labas uzvedības ABC / Zanna Deividsone ; ilustrējusi Elisone Frenda ; no angļu valodas atdzejojušas Guna Pitkevica un Ieva Tarvida. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 31 nenumurēta lpp. 

Dropa, Konstance.  Kad iestājas tumsa / teksts un ilustrācijas: Konstance Dropa ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. – Rīga : Madris, [2023]. – 16 nenumurētas lpp.

Flisars, Ēvalds.  Alise trakajā zemē / Ēvalds Flisars ; [ilustrācijas]: Hana Tintor ; tulkojums no slovēņu valodas: Māra Gredzena ; literārā redaktore Velga Polinska. – Rīga : Aminori, [2023]. -197 lpp.

Gernhoizere, Suzanne.  Mēs pētām nakti / Suzanne Gernhoizere ; ilustrācijas: Suzanne Ščesnija ; no vācu valodas tulkojusi Vita Aišpure. – Rīga : Madris, [2023]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?)

Grīna, Džena.  Koku noslēpumi / Džena Grīna ; Klēras Makelfatrikas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; tulkojuma redaktors Gints Tenbergs. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. – 80 lpp. 

Jauja, Lelde.  Tās ir tikai superspējas / Lelde Jauja ; ilustrējusi Olga Gogole ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Sandra Ratniece ; maketētājs Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023].-70 lpp.

Jocīgie skeletiņi / Dženeta Ālberga, Alans Ālbergs ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 31 nenumurēta lpp.

Jundze, Arno.  Šušnirks un spoku muiža / Arno Jundze ; Kristīnes Martinovas ilustrācijas ; grāmatas vāka un dizaina autore Vita Lēnerte. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].  – 143, [1] lpp.

Kā tu jūties? / Felisitija Bruksa un Frenkija Alena ; Maras Ferrero ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Marta Ābele ; redaktore Indra Putre. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 32 lpp.

Ķepu patruļa : 3 jauki stāsti / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. – [Rīga] : ADverts. , ©2023. – 78, [2] lpp.

Malkovskis, Tomašs.  Kamils, kurš skatās ar rokām / Tomašs Malkovskis ; ilustrējusi Joanna Rušineka ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; atbildīgā redaktore Inguna Ula Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; maketētāja Kima Abramova. – Rīga : Pētergailis, [2023]. -62 lpp.

Marcinkus, Marika.  kā es kļuvu čempions / Marika Marcinkus, dzeja un ilustrācijas ; redaktore Līga Lugovija. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2023.- 44, [2] lpp.

Marcinkus, Marika.  Mana mīļā zaķpastala / Marika Marcinkus, dzeja un ilustrācijas ; redaktore Līga Lugovija. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2023. – [Rīga] : Dardedze hologrāfija. – 46 lpp.

Medne, Gunta.  Oto negrib ēst dārzeņus! / Gunta Medne ; māksliniece Alise Landsberga ; redaktore Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 25 nenumurētas lpp.

Mennena, Patrīcija.  Viss par dinozauriem / Patrīcija Mennena ; ilustrācijas: Hanss G. Šellenbergers ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. – Rīga : Madris, [2023]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. – (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?).

Mihaļicina, Katerina.  Kas aug mežā : stāsts / Katerina Mihaļicina ; [ilustrācijas]: Oksana Bula ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Māra Poļakova ; datorgrafiķis Oskars Stalidzāns. – Rīga : Baltais valis, [2023]. – 39 nenumurētas lpp.

Minoljo, Andrea.  Klimata pārmaiņas pasaulē : kas ir klimata pārmaiņas un kā tās novērst / Andrea Minoljo ; Lauras Fanelli ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Gulbe ; zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Gunta Kalvāne. – Rīga : Jāņa sēta, 2023. – 63, [1] lpp. 

Lindgrēne, Astrida.  Lennebergas Emīla ziemas grāmata / Astrida Lindgrēne ; [ilustrācijas]: Bjerns Bergs ; no zviedru valodas tulkojušas Elija Kliene un Mudīte Treimane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. -119 lpp.

Nacukava, Sosuke.  Stāsts par kaķi, kurš izglāba grāmatas / Sosuke Nacukava ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane ; maketētāja Dace Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].-189 lpp.

Ņūtons, Endrū.  Vai vari atrast mani Bībelē? / Endrū Ņūtons ; ilustrators Mario Gušikens ; tulkotāja Vineta Laudurga. – [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, [2023]. – 31 lpp.

Pitseps, Juhani.  Vecmāmiņa, kas pārvērtās par kucēnu / Juhani Pitseps ; māksliniece Katrīna Ērliha ; no igauņu valodas tulkojusi Marika Muzikante. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2023. – 35, [4] lpp.

Robins Huds / Seiviora Pirotas adaptācija ; Luidži Emē ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]- 46, [1] lpp.

Roulinga, Džoanna.  Harija Potera burvju almanahs : oficiālais maģiskais ceļvedis Dž.K.- Roulingas radītajā Harija Potera grāmatu pasaulē.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. – 197, [11] lpp.

Rudzīte, Rūta.  Grāmatu meistars : The Book Master : a Christmas tale / Rūta Rudzīte ; redaktores: Ligita Kovtuna (latviešu valoda), Renāte Grāvere (angļu valoda) ; ilustrācijas un grāmatas iekārtojums: Zane Neimane. – Rīga : Laika grāmata ; Vesta-LK, [2023]. -80 lpp.

Sārs, Anti.  Annas lietas / Anti Sārs ; Annes Pikovas ilustrācijas ; no igauņu valodas tulkojusi Antra Brūvere ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 76, [3] lpp.

Simsa, Leslija.  Viena maza vardīte / Leslija Simsa ; ilustrējis Brendans Kērnijs ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – Ķīna. , ©2023. – 14 nenumurētas lpp.

Simsa, Leslija.  Viens mazs ozoliņš / Leslija Simsa ; ilustrējusi Emma Allena ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – Ķīna. , ©2023. – 14 nenumurētas lpp.

Skābarniece, Aivita.  Rūķīša Pūķīša Ziemassvētki / Aivita Skābarniece ; ilustrācijas: Perchik. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. – 33 nenumurētas lpp.

Smit, Aija Hasinta.  Kastaņkoku neticamais piedzīvojums / Aija Hasinta Smit ; māksliniece Evija Timma-Novika ; redaktore Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 44 nenumurētas lpp.

Stedmena, A. F.  Skandars un vienradžu zaglis / A.F. Stedmena ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Santa Brauča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 348, [3] lpp. 

Sundin, David.  Grāmata, kas pilnīgi noteikti negribēja, ka to lasa / Dāvids Sundīns ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 35 nenumurētas lpp.

Tatu un Patu ērmīgie izgudrojumi cauri laikiem / Aivo Havukainena, Sami Toivonens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 31 lpp.

Utņika-Strugala, Monika.  Tīrība. Higiēnas vēsture / Pjotrs Soha (ilustrācijas), Monika Utņika-Strugala (teksts) ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. – Rīga : Jānis Roze, 2023. – 195, [4] lpp.

Valjams, Deivids.  Gangsteromīte uzbrūk atkal / Deivids Valjams ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa ; red. Daina grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 355, [10] lpp.

Vēlēšanās / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. , ©2023. – 96 lpp.

Vērdiņš, Kārlis.  Jandāliņš / Kārlis Vērdiņš ; ilustrējusi Lote Vilma Vītiņa ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. – Rīga : Liels un mazs, 2023. – 82, [2] lpp.

Vdovičenko, Halina.  Kaķu namiņš / Halina Vdovičenko ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; Natalkas Haidas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Māra Poļakova. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023].-34 lpp.

Zīgners, Ingo.  Mazais pūķis Kokosrieksts un noslēpumainais templis / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; autora ilustrācijas. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2023. – 69, [2] lpp.

Dzeja

Haironss, Toms.  Dažreiz traks Dievs / Toms Haironss ; no angļu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; redaktore Meldra Āboliņa ; [priekšvārds]: Juris Rubenis. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

Rudevičs, Kārlis.  Romi un Mahmuds Gadžo : vēsturiska poēma = Roma te Mahmudos Gādžo / Kārlis Rudevičs ; atbildīgais redaktors Miks Niedra ; vāka grafiskajam noformējumam izmantota Ornellas Rudevičas ilustrācija. – Rīga : Jumava, 2023. – 71, [1] lpp.

Sava tautasdziesma / Autoru kolektīvs ; foto: Ieva Trimalniece. – [Latvija] : Ezerrozes grāmatas, 2023. – 168 lpp. 

Tora, Inese.  salnu rītā dzimusi : dzeja / Inese Tora ; māksliniece Inita Jurgenberga. – [Latvija] : Ezerrozes grāmatas, [2023].

Vēsture

Caune, Andris.  Notikumi Rīgā pirms 100 gadiem : pēc seno pastkaršu un fotogrāfiju liecībām (1900-1921).- Rīga : Zinātne, [2022]. -255 lpp. 

Ceipe, Kārlis.  Čekas šofera atmiņas / Kārlis Ceipe ; sastādītājs Gundars Ceipe ; zinātniskais redaktors Jānis Šiliņš ; māksliniece Anna Ceipe ; maketētāja Ilze Stikāne. – [Rīga] : Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2023. – 191 lpp.

Ešs, Timotijs Gārtons.  Tēvzemes : personīga Eiropas vēsture / Timotijs Gārtons Ešs ; no angļu valodas tulkojusi Maira Mora ; literārā redaktore Sandra Skuja ; vāka dizains: Ana Monteiro. – Rīga : Jāņa rozes apgāds, 2023. – 398 lpp. 

Kohs Jumītis, Arnis.  Es karā aiziedams, cirvi cirtu ozolā… : latgalieši, kurzemnieki un citi latviešu karavīri Eiropas karalaukos 17. gadsimta beigās un 18. gadsimta sākumā / Arnis Kohs Jumītis ; redaktors Guntis Kalns ; dizaina un vāka autors Eduards Groševs. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

Kohs Jumītis, Arnis.  Latviešu karavīri Eiropas valstu militārajā dienestā (17. gs. otrā puse – 18. gs. pirmā puse) : “Vigilanter et constarter” – “Modri un uzticami”.- Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Ķibilds, Mārtiņš.  Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi : [1918-2018] : grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījumu ciklu par Latvijas vēsturi “Atslēgas”.-Rīga : Ilze Grase-Ķibilde, 2022. – 328 lpp.

Lindgrēne, Astrida.  Kara dienasgrāmatas 1939-1945 / Astrida Lindgrēne ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Laura Bebre ; maketētāja Irēna Kivliņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].366 lpp.

Ezotērika

Freizers, Mets.  Mēs esam nemirstīgi : pēcnāves dzīves noslēpumi / Mets Freizers ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktors Guntis Kalns. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 222 lpp.

Petere, Sanita.  Raganas dialogs ar Dievu / Sanita Petere ; redaktors Juta Rozenšteina ; grāmatas dizains un makets Alla Tiško. – [izdošanas vieta nav zināma] : Autora izdevums, 2023. – 296, [3] lpp.

Rāmdass.  Joprojām šeit : kā pieņemt pārmaiņas, novecošanu un aiziešanu no dzīves / Rāmdass ; no angļu valodas tulkojusi Ilva Priedniece ; redaktore Inita Saulīte-Zandere ; Dainas Vīķeles vāka dizains. – Rīga : Lietusdārzs, 2023. – 199 lpp.

Robertss, Gregorijs Deivids.  Garīguma ceļš / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojis Aleksandrs Ruģēns ; redaktore Marta Ābele. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. – 199, [6] lpp.

Sadhguru.  Karma : joga mācība par likteņa veidošanu / Sadhguru ; no angļu valodas tulkojušas Krista Anna Belševica, Meldra Āboliņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 230 lpp.

Medicīna

Detmers, Filips.  Imūnsistēma : ceļojums pa noslēpumainu sistēmu, kas uztur mūs dzīvus / Filips Detmers ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 334, [2] lpp. 

Ceļojumi

Bojārs, Gundars.  Nazis, zirgs un brīvība jeb Buena Onda! / Gundars Bojārs ; autora fotogrāfijas un vāka grafiskais noformējums ; literāra redaktore Aiva Grudule. – Rīga : Jumava, 2023. – 167 lpp.

Krēsliņš, Žigimants.  Jaunzēlande : skarbais ceļojums / Žigimants Krēsliņš ; Ēvalda Vanaga vāka un teksta salikums ; autora fotogrāfijas ; Andris Sitko: ģeogrāfisko karšu izstrāde. – Rīga : Autorizdevums, 2023. – 479 lpp. : fotogrāfijas, kartes. – (Žiga ceļojumi)

Krēsliņš, Žigimants.  Okeānija vienā mēnesī / Žigimants Krēsliņš, teksts, fotogrāfijas ; ģeogrāfisko karšu izstrāde: Andris Sitko ; makets: Dace Junemane. – [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2023]. – 319 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm. – (Žiga ceļojumi)

Māksla

Čaupova, Ruta.  Profesionālā tēlniecība Latvijā : ievirzes, personības, notikumi / Ruta Čaupova ; literārā redaktore Antra Bula ; dizains, makets: Ivo Grundulis. – Rīga : Neputns, [2023].- 518 lpp.

Klinkerte, Lilita Maija.  Koka Stārasts = Wood-Stārasts : koktēlniecības vecmeistars Kārlis Stārasts.- Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. – 111, [1] lpp.

Psiholoģija

Gledvels, Malkolms.  Sarunas ar svešiniekiem : kas būtu jāzina par cilvēkiem ko nepazīstam / Malkolms Gledvels ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Zelmenis ; Ilzes Isakas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 319 lpp.

Mūrs, Tomass.  Dvēseles tumšās naktis : ceļvedis dzīves pārbaudījumiem / Tomass Mūrs ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Diāna Romanoviča ; Ilzes Isakas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].

Roze, Gundega.  Planēta Sieviete : redaktores piezīmes, kas balstītas uz reāliem notikumiem un personīgām atziņām / Gundega Roze ; literārā redaktore Vija Stepiņa-Baikova ; vāka dizains Gundega Ozoliņa. – Rīga : Rose Media, 2023. – 220, [1] lpp.

Etnogrāfija

Nasteviča, Dace.  Mana pūra raksti : rokdarbiem, relaksācijai, meditācijai / Dace Nasteviča, teksts un zīmējumi ; vāka un dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Ilze Sausiņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].-39 lpp.

Ekonomika

Galors, Odeds.  Cilvēces ceļojums : pārticības un nevienlīdzības pirmsākums / Odeds Galors ; no angļu valodas tulkojis Kaspars Zalāns. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. , ©2023. – 288 lpp.

Vadībzinības

Svika, Nauris.  Cilvēcīga vadība… : jo darbinieki ir cilvēki, nevis resursi / Nauris Svika ; redaktore Aija Grīnfelde ; grāmatas un vāka dizaina autors Aigars Truhins. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].

Politika

Puče, Armands.  Aprakt dzīvu pie karātavām : kas patiesībā notika 2018. gada 17. februārī? / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Pūriņa ; mākslinieks Edgars Švanks. – [Rīga] : [Armands Puče] sadarbībā ar izdevniecību “Zanes grāmata”, 2023. – 271, [1] lpp.

Kino

Bertoluči, Bernardo.  Mana brīnišķīgā apsēstība : esejas : raksti, atmiņas, sarunas (1962-2010).- Rīga : Aminori, 2022.-294 lpp.

Feltons, Toms.  Burvestību aizkulisēs : maģija un trakulības, augot par burvi / Toms Feltons ; no angļu valodas tulkojusi Eva Veita ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. – Rīga : Helios, 2023. – 311 lpp.

Perijs, Metjū.  Draugi, mīlestības un Lielais Drausmīgais : autobiogrāfija / Metjū Perijs ; no angļu valodas tulkojusi Katrīne Latkovska ; literārā redaktore Aiga Veckalne ; maketētājs Jāks Rītels. – [Valmieras novads] : Helios izdevniecība, [2023] – 269, [2] lpp.

Vils / Vils Smits kopā ar Marku Mensonu ; no angļu valodas tulkojuši Gunta Miheloviča, Kaspars Zalāns ; literārā redaktore Sandra Skuja ; maketētājs Jāks Rītels. – [Valmieras novads] : Helios izdevniecība, [2023]. – 426, [5] lpp.

Dabas zinātnes

Vainijs, Viljams.  Dvīņi : valdzinājums un noslēpumi / Viljams Vainijs ; Džordža Vainija priekšvārds ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā redaktore Renāte Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2023. – 223 lpp.

Kulinārija

Goloskova, Klinta.  Karaliskās putras : 50 auzu pārslu putru receptes / Klintas Goloskovas un Santas Grietiņas teksts ; Nila Puriņa fotogrāfijas ; Ievas Vizules fotogrāfija vāka noformējumam ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Avots, 2023. – 197, [2] lpp.

Pedagoģija

Bičuka, Mairita.  Kas tur būs? : dziesmas un rotaļas jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem / Mairita Bičuka. – Rīga : RaKa, [2023]. – 92 lpp. 

Dēliņa, Anda.  Pirkstiņi gaisā! : pirkstiņrotaļas un ķermeņa kustību rotaļas / Anda Dēliņa ; redaktore Guna Pitkevica ; Eduarda Groševa fotogrāfijas. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 63, [1] lpp.