Simbola spēks - Iesakām - Aktualitātes - Rdmv.lv Imantam Ziedonim veltītais literāro pasaku konkurss „Imanta Ziedoņa pasaku tēli Tukumā”  

NOLIKUMS

Mērķis

 • Popularizēt Imanta Ziedoņa daiļradi un pasaku kā literatūras žanru;
 • Veicināt bērnu literāri-radošo talantu, kā arī atklāt jaunus, līdz šim nezināmus autorus;
 • Akcentēt garīgo vērtību nozīmi sabiedrībā.

Dalībnieki

Konkursā piedalās Tukuma pilsētas un reģiona skolu audzēkņi.

 • I grupa – 5. – 6. klašu skolēni
 • II grupa – 7. – 8. klašu skolēni

Noteikumi

 • Forma – pasaka prozā;
 • Tēma – Imanta Ziedoņa pasaku tēli Tukumā. Jāizmanto kāds no minētajiem Imanta Ziedoņa pasaku tēliem: Uzpirkstenis, Puteklis, Uzpurnis, Uzpūtenis, Dakšiņa, Caurais zobs, Bize;
 • Apjoms – no 7000 līdz 10 000 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes;
 • Manuskripts konkursam tiek iesniegts Word formātā;
 • Konkursa dalībnieks garantē, ka konkursam iesniegtais literārais darbs ir viņa oriģināls autora darbs;
 • Termiņš – 2023. gada 21.aprilis.

Pasakas jāiesūta elektroniskā formā līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu rudite.riekstina@tukums.lv., obligāti norādot autora vārdu un uzvārdu, atbilstību kādai no dalībnieku grupām, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Vērtēšanas kritēriji

 • Idejas aktualitāte;
 • Domāšanas oriģinalitāte;
 • Valodas kvalitāte, stils, darba atbilstība noteiktajam apjomam;
 • Tēlu pievilcība un sižeta attīstība.

Žūrija

 • Rakstnieces Māra Zālīte
 • Rakstniece Inese Zandere
 • Tukuma novada izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā specialiste Laila Ingevica.

Apbalvošana

 • Balvu fonds : pirmā vieta – balva 40 eiro vērtībā, otrā vieta – balva 30 eiro vērtībā, trešā vieta – balva 20 eiro vērtībā;
 • Noslēguma pasākums notiks 2023.gada 8. maijā plkst. 12.00 Tukuma bibliotēkā;
 • Labākās konkursam iesniegtās pasakas būs lasāmas apbalvošanas pasākumā Tukuma bibliotēkā;
 • Apbalvošanas pasākuma dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes.

Organizatori

 • Tukuma bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

Sīkāka informācija par tālr.: 29496211