No 5.janvāra līdz 29.janvārim Tukuma bibliotēkas lasītavā apskatāma izstāde par barikāžu laika atainojumu bibliotēkas krājumā esošajās grāmatās.

Pagājis jau pietiekami ilgs laiks no tiem 1991.gada janvāra dramatiskajiem brīžiem, kad caur asinīm veidojās mūsu valsts neatkarība. Daudzi to notikumu aculiecinieki ir apkopojuši savas atmiņas, fotogrāfijās iemūžinātos mirkļus, savukārt vēsturnieki – dokumentālas liecības.

Grāmatā “Janvāra hronika”, kas izdota ar LR Saeimas Prezidija atbalstu, var iepazīties ar apkopotajām barikāžu laika preses relīzēm, rakstu krājumā “Baltijas Brīvības ceļš” sniegts ieskats Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredzē pasaules kontekstā, līdzās personiskām atmiņām un laikabiedru intervijām dokumentālas liecības var lasīt Romualda Ražuka “Latvijas Tautas Fronte barikādēs.”.

Tās ir grāmatas, kas liek atcerēties un domāt, iekšēji izdzīvot vai pārvērtēt. Kas atklāj dažādu tautību cilvēku saliedētību un apņēmību, patiesās brālības jūtas un gatavību uzupurēties.

1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātā fonda izdotā “Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata.”, Baibas Bicēnas “Barikāžu laiks. Apvērsums. 1991.gada pieraksti.”, Sandra Kalniete “Es lauzu, Tu lauzi. Mēs lauzām.”, Elitas Veidemanes “Atmoda. Mani dārgumi”, Modra Ziemiņa “Rīgā deg ugunskuri. Maskavā brūk padomju impērija. 1991”, Baibas Šābertes, Marinas Kosteņeckas, Annas Seiles u.c. emocionālās atmiņas un pārdomas.

Bibliotēkas krājumā esošās grāmatas izstādes laikā var lasīt lasītavā, bet pēc tās noslēguma – ņemt lasīšanai mājās.

Attēls no Ilmāra Znotiņa un Gundegas Blumbergas sastādītā fotoalbūma “Tā mēs gājām uz neatkarību”.   

Izstādes kuratore,

Daiga Šmitenberga,

Tukuma bibliotēkas vecākā bibliotekāre.