No šī gada 6. marta Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās tiks dots starts izzinoši izglītojošam konkursam “LASI, MEKLĒ UN CEĻO!”, kurā bibliotēku lasītāji un bibliotekāri aicināti meklēt atbildes uz jautājumiem elektroniskajos resursos, kuri pieejami Latvijas bibliotēkās (arī attālinātā veidā) – 3td e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv, digitālo zinību resursā www.letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkā www.news.lv.

  • Konkurss norisināsies no 6. marta līdz 2. aprīlim 4 nedēļu garumā
  • Katras nedēļas sākumā tiks atvērta jauna jautājumu kārta, uz kuru atbildes būs jāiesniedz līdz nedēļas beigām.
  • Konkursa uzvarētāji balvās saņems grāmatas no 3td bibliotēkas sadarbības izdevniecībām un dāvanu kartes no konkursa atbalstītāja – ceļojumu aģentūras IMPRO!
  • AICINĀM PIEDALĪTIES AIZRAUJOŠAJĀ UN IZZINOŠAJĀ ATBILŽU MEKLĒŠANAS PROCESĀ UN CĪNĪTIES PAR VĒRTĪGĀM UN INTERESANTĀM BALVĀM!

Konkursu rīko Kultūras informācijas sistēmu centrs, kas ar Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku starpniecību un atbalstu piedāvā Latvijas iedzīvotājiem brīvpieejā daudzveidīgus digitālos resursus. Konkursa partneri – izdevniecības “Zvaigzne ABC”, “Latvijas Mediji” un “Jumava”, IT uzņēmumi “Tilde” un “Lursoft IT”.

Kultūras informācijas sistēmu centrs | Riga | Facebook

 

NOLIKUMS

No 2023. gada 6. marta līdz 2. aprīlim Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sadarbībā ar izdevniecībām “Zvaigzne ABC”, “Latvijas Mediji” un “Jumava” un sabiedrību “Tilde”, un uzņēmumu “Lursoft IT” rīko konkursu “Lasi, meklē un ceļo!”. Konkurss tiek organizēts, lai popularizētu sabiedrībā brīvpieejas e-resursus, kuri pieejami Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku tīklā jeb Gaismas tīklā.

Konkursa ietvarā notiek sacensība, meklējot atbildes uz jautājumiem resursos www.3td.lv, www.letonika.lv un www.news.lv, un šajā sacensībā tiek aicināti piedalīties bibliotēku lasītāji un bibliotekāri no visām Latvijas bibliotēkām. Lasītāji sacenšas atsevišķā konkurencē (Lasītāju līga) un bibliotekāri – atsevišķā (Bibliotekāru līga).

Vienlaikus visus konkursa dalībniekus aicinām piedāvāt idejas īsam un kodolīgam sauklim, kas aicinātu izmantot bibliotēku tīklā piedāvātos eresursus.

Konkursa gaitā tiek noteikti aktīvākie bibliotekāri e-resursu popularizēšanā.

Balvu fonds

Uzvarētāji Lasītāju un Bibliotekāru līgās, veiksmīgākā saukļa autors un aktīvākie bibliotekāri saņems grāmatas no izdevniecībām “Zvaigzne ABC”, “Latvijas mediji” un “Jumava”, kā arī dāvanu kartes konkursa atbalstītāja – no ceļojumu aģentūras “IMPRO”.

Dalībnieki

Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lasītājs un/vai bibliotekārs. No vienas bibliotēkas var pieteikties neierobežots dalībnieku skaits.

Konkursā nedrīkst piedalīties KISC, “Tilde”, “Lursoft IT”, “Zvaigzne ABC”, “Latvijas mediji” un “Jumava” darbinieki.

Konkursa norise

Konkurss norisināsies 4 kārtās – katras nedēļas pirmdienā plkst. 12.00 tiks atvērta jauna kārta ar jautājumiem, uz kuriem atbildes būs jāiesniedz līdz konkrētās nedēļas svētdienai plkst. 23.59.

Katras kārtas jautājumi tiks publicēti speciāli izveidotā tīmekļa aptaujas lapā (Lasītāju līgai un Bibliotekāru līgai būs katrai sava atsevišķa saite), un saites uz šo attiecīgās kārtas aptaujas lapu katru pirmdienu plkst. 12.00 tiks publicētas Kultūras informācijas sistēmu centra Facebook lapā. Katras kārtas aptaujas lapā dalībniekam būs jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasts un bibliotēka, kuru tas pārstāv, – šīs ziņas tiks izmantotas kā dalībnieka identifikators. Katras kārtas aptaujas lapā dalībniekam būs iespēja iesniegt savu ideju īsam un kodolīgam sauklim bibliotēku tīklā pieejamo e-resursu izmantošanai. Saukļa būtība – “Kā tu vienā teikumā aicinātu un motivētu savu draugu izmantot eresursus, ko piedāvā Latvijas bibliotēku tīklā?”

Katras kārtas aptaujas lapā Lasītāju līgas dalībniekam būs iespēja (bet ne obligāta prasība) norādīt konkrētu bibliotekāru, kurš bibliotēkā aktīvi rosina lasītājus izmantot bibliotēku tīklā pieejamos e-resursus.

Vērtēšana

Uzvarētājus Bibliotekāru un Lasītāju līgās nosaka pēc pareizo atbilžu skaita izlozes kārtībā. Kopumā tiks noteikti 3 uzvarētāji Lasītāju līgā un 3 uzvarētāji Bibliotekāru līgā.

Veiksmīgākāsaukļa autoru noteiks žūrija, kura sastāvēs no konkursa organizatoru pārstāvjiem.

Apkopojot lasītāju iesniegtos datus, apbalvosim 3 aktīvākos bibliotekārus.

Apbalvošana un rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiks paziņoti Bibliotēku festivālā 25. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur tiks arī pasniegtas balvas bibliotekāriem. Par balvu nogādāšanu lasītājiem sazināsimies ar katru uzvarētāju atsevišķi.

Veiksmīgākais sauklis pēc konkursa tiks izmantots bibliotēku tīklā pieejamo eresursu publicitātes veidošanā.

 

Konkursu rīko:

Konkursa sadarbības partneri:

 

 

 

 

 

 

Konkursu atbalsta: