Konkurss “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Tiesībsargs jau astoto gadu aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pamanīt un novērtēt mūsu līdzcilvēku nozīmīgo ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti atbalstam, piesakot viņus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. To iespējams paveikt līdz 5. oktobrim. Konkursa balvu piešķir par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam. Konkursu rīko tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Palīdzēt un atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti var visdažādākajos veidos. To spilgti apliecina iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji, kuriem balvas pasniegtas par draudzīgas un pieejamas vides veidošanu, par palīdzēšanu iekļauties un realizēt sevi darba tirgū, par bērnu iedrošināšanu izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli.

Tāpat balvu saņēmuši laureāti, kas snieguši iespēju cilvēkiem ar invaliditāti baudīt mākslu, teātri, koncertus un citus kultūras pasākumus, arī neizejot no mājām. Mūsdienās arvien pieaug sociālo tīklu nozīme, un balvu ir saņēmuši arī tie, kuru viedoklis un pieredzes stāsti, raisītās diskusijas vai rīkotie vebināri radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā.

“Ja aizvadītā gada konkursā īpaši izcēlām tos, kas spēja darīt pamanāmus un nozīmīgus darbus, neskatoties uz daudziem sabiedriskās dzīves ierobežojumiem, tad šajā periodā visiem rokas bija daudz brīvākas, lai pilnvērtīgi sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Nešaubos, ka ikvienā no konkursa nominācijām ir brīnišķīgas individuālas un kolektīvas iniciatīvas, kas ļauj cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot laimīgi un justies novērtētiem. Tie var būt gan lielāki, gan mazāki darbi. Šobrīd aicinām visus par tiem mums pastāstīt, lai mēs to varam iznest vēl plašākā gaismā un iedvesmot arī daudzus citus,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Konkursā drīkst pieteikt sevi vai citu cilvēku, nevalstisku organizāciju (NVO), uzņēmumu, sociālo uzņēmēju vai domubiedru grupu atbilstoši nominācijām.

Nominanti tiek iedalīti divās kategorijās:

  1. Kolektīvs sniegums;
  2. Individuāls sniegums.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” var pieteikt NVO, uzņēmumu, sociālo uzņēmēju, domubiedru grupu, bet nevar pieteikt valsts vai pašvaldību iestādi vai institūciju, izņemot, ja pieteikums ir par veikumu, kas nav saistīts ar tās pamatfunkciju īstenošanu.

Savukārt kategorijā “Individuāls sniegums” var pieteikt fizisku personu, tajā skaitā, arī valsts vai pašvaldības iestādē  strādājošo, ja veikums ir vairāk nekā darba pienākumi prasa.

Šogad konkursā līdzīgi kā aizvadītajā gadā ir izvirzītas astoņas nominācijas:

  • Uzdrīkstēšanās
  • Nodarbinātības veicinātājs
  • Sociālo tīklu balss
  • Izglītotājs
  • Bērnu un jauniešu iedvesmotājs
  • Gada palīgs
  • Pieejamas vides iniciatīvas
  • Kultūras vēstnesis

Plašāka informācija par nominācijām pieejama ŠEIT.

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis norāda, ka šī ir iespēja valsts mērogā izcelt pozitīvus piemērus: “Ļoti būtiski ir pašām nevalstiskajām organizācijām būt aktīvām un šajā konkursā palielīties un padalīties ar saviem labajiem darbiem! Vai arī iesūtīt konkursam kādu labu piemēru, ko esam novērojuši savā apkaimē. Ir svarīgi izcelt labos darbus un cilvēkus.”

Savukārt konkursa sadarbības partnera, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts akcentē atvērtas un iekļaujošas vides nozīmi: “Bibliotēkas ir demokrātijas organizācijas. Tās ikvienam piedāvā līdzvērtīgas iespējas piekļūt informācijai, izglītoties, apgūt prasmes un piedalīties visdažādākajās aktivitātēs. Šo piedāvājumu neatraujami jāskata kontekstā ar pieejamību, nodrošinot atvērtu un iekļaujošu vidi arī cilvēkiem ar invaliditāti. Jau kopš Gaismas pils ēkas pirmsākumiem mēs nemitīgi veicam uzlabojumus un pilnveidojam gan tehnoloģisko nodrošinājumu, gan saturisko piedāvājumu, lai Nacionālā bibliotēka būtu sasniedzama ikvienam. Esam patiesi pagodināti jau astoto gadu būtu par Gada balvas partneriem, jo tas motivē pilnveidoties vēl vairāk, kā arī, gribas cerēt, iedvesmo citas organizācijas rīkoties līdzi – darīt visu iespējamo, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām būtu gaidīti viesi.”

Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētāja Līga Bērziņa uzsver cilvēku ar invaliditāti atbalsta organizāciju lielo lomu un bieži vien uzreiz nepamanīto darbu: “Ir organizācijas, kuras klusi dara milzīgu  darbu dienu no dienas, gadiem, kuras rada, meklē, nodrošina resursus, rūpējoties par vismazāk aizsargātajiem. Šīs organizācijas vienmēr apsteidz laiku – sabiedrība nereti nesaprot to nozīmi un nepieciešamību, un par to darbu un padarīto mēs uzzinām tikai tad, kad paši saskaramies ar nozīmīgām grūtībām un meklējam palīdzību vai padomu.”

Par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem plašāk var uzzināt konkursa nolikumā ŠEIT.

Neatkarīga žūrija, kuras sastāvā būs sabiedrībā zināmas personības, no 10. oktobra līdz 19. oktobrim vērtēs iesūtītos pieteikumus.

Gada balvas saņēmēji publiski tiks paziņoti un apbalvoti svinīgā ceremonijā, par kuras norises laiku un formātu tiks paziņots atsevišķi, ņemot vērā tā brīža epidemioloģiskos vai citus ierobežojumus.

Papildu informācijai:

Edgars Lākutis

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājas vietnieks

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs

Tālr.: 29644138

E-pasts: edgars.lakutis@tiesibsargs.lv (link sends e-mail)