Izcilais latviešu dzejnieks Ojārs Vācietis – viņš sevi ...

Dzejniekam Ojāram Vācietim veltītais dzejoļu konkurss “Sajauktais dzejolis”

NOLIKUMS.

Mērķis

 • Veicināt bērnu literāri- radošo talantu;
 • Popularizēt O. Vācieša daiļradi;
 • Mācīties prezentēt savu dzejoli, izvēloties atbilstošu tā noformējumu.

Konkursā piedalās Tukuma pilsētas un reģiona skolu audzēkņi. Konkurss tiek izsludināts sekojošām vecuma grupām:

 • I grupa – 1.-3. klašu skolēni
 • II grupa – 4.-6. klašu skolēni

NOTEIKUMI

Forma- dzejolis.

Tēma:

 • I grupa – Ojāra Vācieša dzejolis “Miega dziesma grāmatai“,
 • II grupa – Ojāra Vācieša dzejolis “Kur ko likt?“ –

jāizmanto dzejolī esošie vārdi, lai uzrakstītu savu dzejoli, var mainīt vārda locījumu, skaitli, likt klāt savus ;

 • Izmantojamo vārdu skaits sākot no 15;
 • Darbs veicams uz A4 formāta lapas, vērtēts tiek gan dzejolis, gan darba noformējums;
 • Konkursa dalībnieks garantē, ka konkursam iesniegtais literārais darbs ir viņa oriģināls autora darbs;
 • Termiņš – 2023. gada 15. novembris.

Darbu, PDF formātā, ieskenētā veidā jāiesniedz, atsūtot uz e-pasta adresi- rudite.riekstina@tukums.lv un darba oriģināls jāatnes uz Tukuma bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļu, obligāti lapas otrā pusē norādot autora vārdu, uzvārdu, atbilstību kādai no dalībnieku grupām, e-pastu un telefona numuru.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 • Darba atbilstība dotajam uzdevumam;
 • Domāšanas oriģinalitāte;
 • Valodas kvalitāte, gramatika, stils;
 • Noformējums.

ŽŪRIJA

 • Guna Roze;
 • Aigars Brics;
 • Daiga Šmitenberga.
 • Skaidrīte Prancāne

APBALVOŠANA

-Balvu fonds katrai dalībnieku grupai – pirmajai vietai – 30 eiro vērtībā, otrajai vietai – 20 eiro vērtībā, trešajai vietai – 10 eiro vērtībā.

– Noslēguma pasākums notiks 2023.gada 1. decembrī plkst. 13.00 Tukuma bibliotēkā. 

– Labākie konkursam iesniegtie dzejoļi būs lasāmi apbalvošanas pasākumā  Tukuma bibliotēkā.

– Apbalvošanas pasākuma dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēt, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes.

ORGANIZATORI

 • Tukuma bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.

Sīkāka informācija pa tālr. Pakalpojumu nodaļas vadītāja vietniece Rudīte Riekstiņa 29496211