ESIP

INTERENTA RESURSI PAR ES
Europa Eiropas Savienības portāls. Pieejama dažāda veida informācija par Eiropas Savienību – aktualitātes, institūcijas, dokumenti, diskusijas u.tml.

Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā

https://europa.eu/european-union/index_lv
EURES Eiropas darba mobilitātes portāls. Nodrošina informācijas iegūšanas iespējas par darba un mācību iespējām Eiropā. Pieejami dati par aktuālām tendencēm Eiropas darba tirgū atkarībā no valsts, apgabala un darbības nozares. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā https://ec.europa.eu/eures/public/lv/homepage
TAVA EIROPA Portāls “Tava Eiropa” sniedz personām un uzņēmumiem praktisku informāciju par viņu tiesībām un iespējām ES. Saskarne dažādās valodās, arī latviešu valodā. https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lv.htm
Es MĀJA http://www.esmaja.lv/
ES INSTITŪCIJAS UN AĢENTŪRAS
ES INSTITŪCIJAS UN AĢENTŪRAS ANGĻU VALODĀ https://www.europarl.europa.eu/addresses/institutions/websites.htm
EIROPAS KOMISIJA ES OFICIĀLAJĀS VALODĀS https://ec.europa.eu/info/index_lv
Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti ES OFICIĀLAJĀS VALODĀS https://ec.europa.eu/info/departments_lv
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME ES OFICIĀLAJĀS VALODĀS https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_lv
EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA ES OFICIĀLAJĀS VALODĀS https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_lv
EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA ANGĻU VALODĀ https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
EK pārstāvniecība Latvijā Aktualitātes, publikācijas, pētījumi, dokumenti. Latviešu valoda. https://latvia.representation.ec.europa.eu/index_lv
EIROPAS PARLAMENTA PĀRSTĀVNIECĪBAS BIROJS LATVIJĀ Aktualitātes, notikumi, publikācijas, pētījumi, dokumenti. Latviešu valoda. https://www.europarl.europa.eu/latvia
DATUBĀZES PAR ES
EUR-LEX ES likumdošanas datu bāze. Dažādās valodās, arī latviešu valodā https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv
ES publikācijas – virtuālā ES grāmatnīca ES institūciju publikācijas https://op.europa.eu/en/web/about-us/who-we-are
ES FINANSES, STRUKTŪRFONDI
ES fondi Viss par ES struktūrfondiem. Latviešu valodā https://www.esfondi.lv/sakums
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra Valsts atbalsta programmas ar ES līdzfinansējumu. Angļu, krievu, vācu, latviešu valodās https://www.liaa.gov.lv/lv
ES UN LATVIJA. VALSTS IESTĀDES
Tulkošanas un terminoloģiju centrs Valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu tulkojumi. Angļu un latviešu valodās. http://www.vvk.lv/index.php?sadala=175&id=482
Ārlietu ministrija Oficiāla informācija par Eiropas Savienību. Latviešu, angļu un krievu valodās https://www.mfa.gov.lv/lv/eiropas-savieniba