Semināra norises vieta: Tukuma bibliotēka, Abonementa zāle, 3. stāvs

Semināra laiks: 17.06.2022 10 00 – 14 00

Pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas

Semināra mērķis ir 1. daļā sniegt ieskatu patlaban Latvijā un starptautiski aktuālās dezinformācijas un misinformācijas tendencēs, tostarp, manipulācijās ar attēliem un video materiāliem. Savukārt 2. daļā – piedāvāt vairākus vienkārši veicamus praktiskas faktu pārbaudes principus, lai pārliecinātos par informācijas patiesumu.

Semināra sākumā tiks sniegts skaidrojums par dezinformācijas, misinformācijas un viltus ziņu jēdzieniem, iezīmējot to atšķirības vienam no otra. Pēc tam strukturētā veidā aplūkosim patlaban aktuālas un bieži izmantotas informācijas manipulācijas metodes, kas veicinās to atpazīšanu citos materiālos. Noslēgumā tiks sniegts īss apkopojums par jaunākajiem medijpratības resursiem latviešu valodā un atvēlēts laiks auditorijas jautājumiem.

Iniciatīva bibliotekāru medijpratības spēcināšanai nāk no Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un tiek īstenota sadarbībā ar medijpratības eksperti Dr.sc.comm. Klintu Ločmeli. Īpaša uzmanība tiek pievērta bibliotekāriem kā medijpratības mentoriem un uzticamiem pavadoņiem informācijas lietošanā. Projekta īstenošanu finansiāli nodrošina Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Informācija par medijpratības eksperti Dr.sc.comm. Klintu Ločmeli: Klinta Ločmele pasniedz vairākus ar komunikācijas, mediju un medijpratības jautājumiem saistītus studiju kursus Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā un biznesa augstskolā “Turība,” vada medijpratībā izglītojošus projektus un praktiskus medijpratības treniņus dažādām sabiedrības grupām. Mediju jautājumos ir iedziļinājusies arī no  profesionālā un politikas veidošanas skatu punkta, iepriekš strādājot Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļā un žurnālistikā. 2021. gada augustā Distinguished Humphrey Fellowship programmas ietvaros papildināja zināšanas mediju un medijpratības jautājumos Vašingtonas Universitātē ASV.

Fotogrāfiju nozīme kultūrvēstures informācijas saglabāšanā. Datu ieguve un apstrāde

Gan senākas, gan arī mūsdienām tuvākas fotogrāfijas satur vēstījumus par kultūrvēsturei nozīmīgām vērtībām objektiem, notikumiem ainavām un galvenais cilvēkiem šajā kontekstā. To saglabāšana, digitalizējot un, ar aprakstiem ievietojot novadpētniecības resursos nodrošinās pieejamību plašam interesentu lokam. Bibliotekāru uzdevums ir iesaistīties personīgo fotogrāfiju krājumu digitalizācijā un informācijas apkopošanā. Iedzīvotāju pārliecināšana saglabāt fotogrāfijas ir daļa no novadpētniecības darba. Prezentācija ietvers stāstījumu par datu apkopošanu, ievadīšanu sistēmā, skenēšanu un tehnisko apstrādi. (Ginta Zalcmane, LNB uzziņu un informācijas centra speciāliste)