Tukuma  reģions KM projektā  ir saņēmis  kopā 1179 eks. 11 169 eiro vērtībā. Grāmatas saņemtas kā ,,Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” ietvaros:

Vairāk lasīt šeit: