Tukuma bibliotēka izsludina novadpētniecības virtuālo izstāžu konkursu ”Rakstītā vārda meistars manā pagastā”  programmas “Latviešu grāmatai-500” ietvaros.  

Skaidrojums: Rakstītā vārda meistars – rakstnieks, dzejnieks, publicists, izdevējs, folklorists, sakrālās literatūras pārstāvis.

NOLIKUMS

1.Vispārējie noteikumi

1.1. Konkursu rīko un izsludina Tukuma bibliotēka;

1.2. Konkurss notiek laika posmā no 2024.gada 16. aprīļa līdz 2025. gada 16. martam.

1.3. Konkursā piedalās visas Tukuma novada publiskās bibliotēkas.

2. Konkursa mērķis un uzdevumi

2.1. Veicināt bibliotēku darbinieku iesaistīšanos vietējā kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.

2.2. Veicināt reģiona novadpētniecības materiālu pieejamību virtuālajā vidē.

2.3. Pilnveidot bibliotēku darbinieku prasmes darbā digitalizēšanā.

2.4. Pilnveidot darbu ar Tukuma novada elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datubāzi, Latvijas Nacionālas bibliotēkas datubāzes un/vai Digitālā bibliotēka.

3. Vērtēšanas kritēriji

3.1. Izstādē publicētā materiāla saturiskā kvalitāte (t.sk. avota ticamība, pētījuma dziļums).

3.2. Izstādē piedāvātā materiāla aktualitāte reģiona un/vai Latvijas mērogā.

3.3. Izmantoto materiālu formātu daudzveidība (teksts,  attēli, video, audio faili).

3.4. Izstādes dizains un struktūra.

3.5. Izstādes pieejamība (piemēram, no valodu viedokļa, piemēram, papildu punkti varētu būt tiem, kas būtu padomājuši par izstādes pieejamību citā valodā).

3.6. Izstādes materiālu unikalitāte (piemēram, iepriekš nedigitalizēti materiāli, arhīvu materiāli, iedzīvotāju atmiņas).

3.7. Izstādē publicēto materiālu ierakstu precizitāte un atbilstība digitalizācijas  standartiem (vērtē Tukuma bibliotēka).

4. Konkursa vērtēšana

4.1. Konkursā iesniegto darbu izvērtēšana notiek no 15.03.2024 līdz 15.04.2025.

4.2. Darbi tiek vērtēti punktu sistēmā no 1 līdz 10.

4.3. Vērtēšanu veic komisija šādā sastāvā:

4.3.1 Tukuma bibliotēkas darbinieki –  direktores vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām Vija Ratniece un  PN vadītāja Dace Brakmane.

4.3.2. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Novadpētniecības sekcijas vadītāja  –  Gunta Grundmane.

4.3.3. Rakstniece publiciste – Guna Roze.

4.3.4. Tukuma muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā – Santa Silava.

4.4. Konkursa komisija konkursa dalībnieku darbus vērtē, iepazīstoties un izvērtējot elektroniski iesūtītās virtuālās izstādes.

4.5. Konkursa labākos darbus komisija nosaka, vienojoties kopīgā darba sanāksmē.

4.6. Konkursa rezultātus paziņo 2025. gada maijā – mācību sezonas noslēguma seminārā Tukuma bibliotēkā, Šēseles ielā 3.

Balvas: Konkursā tiek piešķirtas 3 balvas:

1. vieta jeb galvenā balva – 150 eiro vērtībā.

2. vieta – 100 eiro vērtībā.

3. vieta – 50 eiro vērtībā.

Digitālās izstādes iesūtamas elektroniskā formā līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu vija.ratniece@tukums.lv  un/vai Failiem.lv vai iesniedzot personīgi Tukuma bibliotēkā (zibatmiņa), obligāti norādot bibliotēkas un autora vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.